Jordløse landbrug får ingen effekt på jordpriser

PLANER: Regeringen er klar til at afskaffe kravet om, at der skal høre jord til en landbrugsbedrift. I givet fald vil jordpriserne ikke blive påvirket, vurderer eksperter.

Regeringen sender vækstorienterede signaler til landbruget før sin planlagte offentliggørelse af planen Grøn Vækst sidst i februar måned.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har således meldt ud, at hun fuldt ud støtter Dansk Landbrugs ønske om at få åbnet landbruget for eksterne investorer og samtidig afskaffe ejerkravet for landmændene.

Heller ikke miljøminister Troels Lund Poulsen (V) afviser tanken om jordløse landbrug. I praksis stiller han dog krav om, at landbruget først skal forbedre sin miljøindsats og bevise, at erhvervet er fuldstændigt miljøneutralt.

- Og det kan dansk landbrug jo ikke i dag. Derfor kan man heller ikke erstatte jordkravet, for de er nødvendige med den produktion, dansk landbrug har i dag, siger han til Altinget.dk.

Frivilligt
Hvordan man skal tolke ministrenes udmeldinger, vil fremgå af de konkrete ambitioner, som regeringen lægger frem i forbindelse med Grøn Vækst-planen.

Men hvis et flertal i Folketinget lytter til landbrugets ønsker og beslutter at afskaffe jordkravet, vil det alt andet lige blive helt frivilligt for husdyrproducenterne, om de vil investere store summer i landbrugsjord eller i stedet bruge kræfterne på at opbygge en stor produktion af husdyr, biogas eller andet.

Dette kan i sig selv medføre en ganske stor fysisk omvæltning på nogle landbrugsbedrifter. Men en fjernelse af ejerkravet vil generelt ikke påvirke jord- og ejendomspriserne nævneværdigt, vurderer Ole Larsen, der er statistik- og analysechef i Dansk Landbrug, og forklarer:

- Sammenligner man statistikkerne over ejendomspriserne i landbruget med høstudbytterne i de pågældende regioner, viser de, at der er en langt større sammenhæng mellem høstudbytter og ejendomspriserne, end mellem husdyrtætheden og ejendomspriserne.

Plads nok
- For eksempel er der højere jordpriser i Østdanmark, hvor jordens bonitet er høj, og lavere jordpriser i eksempelvis Sønderjylland. Husdyrtætheden, derimod, betyder generelt ikke så meget for priserne, siger Ole Larsen.

- Dertil kommer, at reglerne om arealkrav blev lempet i 2006, og derfor har langt de fleste husdyrbrug i dag luft til at udvide, vurderer statistik- og analysechefen, og tilføjer:

- Lokalt kan der dog i husdyrtætte områder være så stærk konkurrence om jorden, at en fjernelse af ejerkravet ville lette presset på jord- og ejendomspriserne.

Ole Larsen vurderer, at heller ikke strukturudviklingen i sig selv ville blive ændret, hvis ejerkravet forsvandt.

Fleksibelt
Jens Hansen, seniorforsker ved Fødevareøkonomisk Institut, er enig i, at jordløse landbrug ikke ville påvirke jordpriserne generelt.

- Det ville blive lettere for landmændene. For eksempel hvis en landmand, der har to gårde, vil samle sin svineproduktion på ét sted. Men jordpriserne ville generelt ikke blive påvirket, siger Jens Hansen.

Læs også