Lang og dyr vej til tysk svineproduktion

SVIN: Myndighedsbehandlingen kan være dobbelt så lang som i Danmark, og den foregår for egen regning - og risiko, hvis det ender med afslag. Til gengæld er der gode indtjeningsmuligheder som dansk svineproducent i Tyskland.

Sagsbehandlingstider på op til to år herhjemme i forbindelse med miljøbehandling hos kommunerne er en kendsgerning. Men hvis nogen skulle gå rundt og tro at det er lettere i Tyskland – så tro om igen.

Det var i hvert fald budskabet i forbindelse med et informationsmøde i Brørup arrangeret af Jysk Landbrugsrådgivning, hvor blandt andet direktør i Danske Svineproducenter, Hans Otto Aarestrup, og svineproducent, Jacob Eriksen, Brædstrup, sammen med repræsentanter fra entreprenørbyggevirksomheden Gråkjær delte ud af deres erfaringer med etablering af svinebedrifter og produktion i Tyskland.

Og ikke mindst Jakob Eriksens indlæg, gav et godt indblik i, hvad man skal tage højde for ved etablering som svineproducent i Tyskland, der fortsat er et marked med gode indtjeningsmuligheder.

For fire år siden valgte han at udvide sin bedrift bestående af tre ejendomme ved Brædstrup, heraf en med 300 hektar og 2000 søer og en med 9000 smågrise og en årlig produktion af 56.000 smågrise med en nedlagt svinebedrift fra 1978 ved Schwerin i Tyskland, som han har moderniseret og hvor han i 2005 ansøgte om udvidelse med yderligere 6.500 stipladser  i alt 17.500 stipladser, så han herefter kan opfede alle sine smågrise fra produktionen i Danmark. En godkendelse der først her i slutningen af 2008 er gået igennem.

14 instanser
Der er ingen garanti for godkendelse og ikke mindre end 14 forskellige instanser skal have hele sagsforløbet

- Ansøgeren skal samtidig selv betale for sagsbehandlingen, der er meget bureaukratisk, og samtidig har man ingen garanti for at få tilladelsen, forklarer Jacob Eriksen, der skønner at prisen i forbindelse med sagsbehandling for hans eget vedkommende nok ender med at blive mellem en halv og en hel million kroner.

Til gengæld er der gode muligheder for indtjening i Tyskland, hvor afregningsprisen er en krone højere pr. kg.

- Desuden har jeg haft stabil og loyal arbejdskraft, en stor enhed og billigt foder, tilføjer Jakob Eriksen, der på minussiden nævner det svære i at styre sundheden i besætningen, der har betydet høje dyrlægeomkostninger.

Desuden har vedligeholdelsesomkostningerne været høje, da bedriften bygger på et gammelt anlæg, ligesom grundskatten er høj i Tyskland. Gyllen fra bedriften afsættes på en 15-årig gylleaftale.

20 års erfaring
En af de danske byggefirmaer indenfor landbrug i Tyskland, er virksomheden Gråkjær, der efter murens fald i 1989 startede op i det store land mod syd.

Også her kender man til de lange sagsbehandlingsveje, der betyder at det normalt tager cirka to år inden byggeriet kan påbegyndes, eller til afslaget ligger fast.

Men de gode tyske svinepriser i forhold til Danmark har alligevel betydet, at man har opnået en solid placering i det tyske marked, hvor bankerne normalt forlanger 30 procent egenkapital i forbindelse med landbrugsbyggeri, men hvor man kun forlanger 20 procent, når Gråkjær står for byggeentreprisen.

Dermed tegner Tyskland sig også for hovedparten af Gråkjærs udenlandske aktiviteter, hvor man også med succes er gået ind i byggeprojekter i Ungarn og Rumænien, mens man efter en større satsning i Rusland tilbage i 2005, har trukket stikket ud til det russiske marked.  Dårlige erfaringer med betalinger der udeblev, betød at man ikke ville fortsætte dér.

Billigt foder, billig sæd og bedre afregning. Men genetikken halter. Sådan lød udmeldingen fra direktør for Danske Svineproducenter, Hans Otto Aarestrup i forbindelse med svinemødet i Brørup, hvor han netop kom ind på de produktionsforhold, som findes i Tyskland.

Og ikke mindst om de store mentalitets og strukturelle forskelle i Tyskland fra nord til syd og ikke mindst øst til vest.

Og hvor man, ifølge Hans Otto Aarestrup, i forbindelse med det vestlige og østlige tyskland arbejder med begreberne »ossies« og »besserwissers«. Og ja, de to begreber dækker over tyskerne i det tidligere Vesttyskland og Østtyskland.

- Generelt er det nemmer at lave smågriseaftaler med østtyskerne, forklarer Hans Otto Aarestrup.

Billig ornesæd
Den er billig men kan komme fra en »ældre herre« den tyske ornesæd til avl af smågrise.

- Den kan sælges for 2,50 Euro pr. dosis og det er billigt. Men har man en orne på 11 år med nosser så store som bæreposer kan man lave billig sæd, lød det muntert fra Hans Otto Aarestrup, der dog tilføjede at alvoren i det er, at genetikken halter, når man som i Tyskland normalt bruger ornerne i 34 måneder.

Til sammenligning nævnte han den danske sædleverandør Hatting, hvor ornerne normalt er leverandører i op til et år.

Svær dansk svinefremtid
Billigt foder i Tyskland og ikke mindst stigende svinekonkurrence fra store svineproducerende lande.

Hans Otto Aarestrup spår dansk svineproduktion en svær fremtid, ikke mindst set i lyset af den stigende byte-bytte-købmand mentalitet, der er ved at brede sig. Lidt firkantet formuleret ved at Tyskland leverer svinekød til Rusland og får russiske gas-leverancer igen. Og Brasilien, der får sit svinekød til Japan »betalt« i Toyota´er.

- Her står Danmark i en svær position på grund af vores størrelse, sagde Hans Otto Aarestrup, der også pegede på en anden stor svineproducent – Holland.

Her har man på grund af salmonella-status 9 været forhindret til at kunne eksportere alle sine 5 mio. smågrise til Tyskland, men har i stedet måttet afsætte dem til mindre lukrative markeder som eksempelvis Spanien. Fra nytår rykker man op i status 10 og sammen med en transportdiskussion omkring lange dyretransporter, som vi også kender i Danmark, ventes Tyskland at blive målet for den hollandske smågriseeksport.

Læs også