Plasmacytose-bekæmpelse igen

STADIG PROBLEM: Sygdommen plasmacytose har hærget de nordjyske pelsdyrfarme i mange år trods stor bekæmpelsesindsats. Øget smittebeskyttelse på hver enkelt farm kan være vejen frem.

Sygdommen plasmacytose er en stor belastning for de nordjyske pelsdyravlere specielt i Vendsyssel og Han Herrederne, hvor flere nu har saneret mange år i træk. Det er både økonomisk og arbejdsmæssigt belastende.

Det ser ud til, at sygdommen er specielt hårdnakket i nord, hvor der i år er faldet besætninger også på Gjøl, i Mosbjerg, Løkken, Bindslev og Hou foruden de mest hårdnakkede områder i Sæby og Frederikshavn.

- Vi har i år prøvet at arbejde meget med initiativer omkring smittebeskyttelse. Det har jo vist sig, at vi har svært ved at sanere sig ud af problemerne, siger formanden for Nordjyllands Pelsdyravlerforening Karsten Beltoft Jørgensen, Aars.

Inspirationen til det arbejde er fundet hos svineavlen og vil inkludere rent tøj ved besøg på farmene, færre farmbesøg, separate stiger til foder for chauffør og avler samt mange flere initiativer.

Parrede tæver
Et nyt initiativ, hvor det krævedes, at alle inficerede besætninger skulle indsætte parrede tæver efter sanering på farmen, løb ind i så meget modstand, at man måtte opgive det. Fordelen ville være en længere tomgangsperiode end den som er normalt, når man selv skal parre.

- Den store modstand mod indsættelsen af parrede tæver skyldes dels, at mange avlere allerede, da forslaget kom frem i starten af oktober, havde købt både tæver og hanner, hvoraf mange kom hver sit sted fra. Det skyldes også, at forslaget ville være økonomisk meget belastende for de i forvejen økonomisk pressede og sygdomsramte farme, fortæller Karsten Beltoft Jørgensen.

Derfor kører man nu på andet år videre med en treårig strategi, hvor avlerne får en faldende kompensation pr. tæve. Sidste år var det 70 kroner pr. tæve, i år er det 50 kroner og næste år falder det til 30 kroner.

Der er dog også mulighed for, at man i områder kan gå sammen om nye tiltag, understreges det i seneste nummer af Pelsdyrbladet.

Læs også