Udbud og efterspørgsel på jord er stabilt

INGEN PANIK: Produktionsejendommene ligger i dag lidt længere før de er solgte. Men udbud og efterspørgsel er stort set uforandret, mener landbrugsmæglere.

- Her i Vestjylland er udbuddet af landbrugsjord ikke steget og efterspørgslen heller ikke ændret mærkbart som følge af finanskrisen, siger konsulent Allan Elsted Hansen fra Jysk Ejendomshandel.

Både med sin kasket som ejendomsmægler hos Jysk Ejendomshandel med tilknytning til Jysk Landbrugsrådgivning, og den kasket han anvender som ejendomsrådgiver i rådgivningsselskabet, har han svært ved at genkende udsigten til prisfald mellem 25 og 50 procent, som eksperter spåede i Jylland Posten i går.

- Priserne her i det vestjyske område fungerer tingene lidt som på boligmarkedet. Vi har ikke oplevet samme himmelflugt i huspriserne og dermed heller ikke det fald, man nu oplever i de store byer. Det er ikke her, der er handlet jord til 400.000 kroner pr. hektar. Vi ligger i et leje omkring 200.000 til 250.000 kroner med nogle udsving, forklarer Allan Elsted Hansen og slår fast, at denne betragtning gælder situationen lige nu og ikke om en måned.

Forpagtninger nedjusteres  
Jysk Ejendomshandel har kun eksisteret siden februar 2008. Derfor er det begrænset, hvilke sammenligninger til tidligere år Allan Elsted Hansen tør drage.

- Men handelen med jord er egentlig stabilt nok. Vi har på det sidste oplevet, at lidt færre end vi har forventet, byder på en ejendom. Men der handles da fortsat jord til de priser, vi har kendt her i området et stykke tid, siger han.

Allan Elsted Hansen rådgiver også landmænd i forbindelse med udfærdigelse af forpagtningskontrakter.

- Med hensyn til forpagtninger oplevede vi en voldsom stigning - tæt på en fordobling - på de kontrakter, der blev nytegnet sidste år. Her kan vi da godt mærke, at der er sket en ændring. Lige nu sker der nedjustering af de højeste forpagtningspriser som følge af den lavere kornpris, siger han.

Ingen udsigt til kollaps
Hos Landbrugsmæglerne med kontorer i Århus og Vejle deler statsautoriseret ejendomsmægler Erling Bøndergaard heller ikke de voldsomme forudsigelser om et kollaps i jordpriserne.

- I den sidste uges tid har vi da handlet landbrugsjord til en pris på 300.000 kroner pr. hektar. Men vi kan da konstatere at ejendommene ligger lidt længere, før de bliver solgt.

Når det gælder omsætningshastigheden bør man adskille bynære landbrug med herlighedsværdier og egentlige produktionslandbrug, mener Erling Bøndergaard.

- Deltidslandbrug og liebhaverejendomme, hvor det er folk fra byen, der vil realisere en drøm, ligger til salg længere tid. Oftest skal køberne have realiseret en villa i byen, og i dag betinger de, at deres hus er solgt før, de køber en landejendom. Det har ændret sig, for i dag tør ingen købe, før de har sikkerhed for at deres nuværende bolig er solgt. Det giver længere liggetid, forklarer han.

Finansieringen tager tid
Omsætningen af egentlig produktionsejendomme, hvor Landbrugsmæglerne er aktive i hele landet, foregår i samme hastighed som tidligere.

- Jeg kan huske fra tiden omkring 1980, hvor prisen på landbrugsjord også faldt, at der skete et fald på op mod 35 procent over tre år. Det skete fra et udgangspunkt på en meget høj inflation, og efter at renten havde været oppe og vende på 22 procent. Det er jo slet ikke, det der sker lige nu. Dels er inflationen langt lavere og renten ventes vel ikke at bevæge sig mere end en to til tre procent. Derfor tro jeg ikke vi kan vente os så store udsving denne gang, spår den erfarne ejendomsmægler.

- I min vurdering er jordprisen naturligvis oppe på et højt niveau nu. Derfor betragter jeg lige nu situationen sådan, at vi befinder os på toppen af en flad kurve, der godt kan tænkes at falde lidt. Men der handles altså fortsat landbrugsejendomme, så det eneste, vi umiddelbart kan se, er, at de ligger lidt længere, før de bliver solgt. Det tvinger en gang imellem nogle nedslag igennem. Men ikke dramatisk.

Erling Bøndergaard medgiver dog, at køberne nok i dag skal arbejde lidt mere for at få finansieringen på plads.

Læs også