Ny næstformand for økologien

Michael Svane fra Sjællandske Familielandbrug afløser Johannes Nebel som næstformand for Dansk Landbrugs Økologisektion.

Årsmødet i Dansk Landbrugs Økologisektion, der blev afholdt den 2. oktober på Koldkærgård Konferencecenter i ved Århus, har sat nye ansigter i spidsen for den økologiske udvikling. Mens Uffe Bie afløser Gert Holst Hansen på formandsposten træder Michael Svane fra Kattinge ved Roskilde ind som ny næstformand og repræsentant for familielandbrugene.

Michael Svane satser på at styrke bredden i det økologiske landbrug.

- Jeg syntes, at Familiebruget havde brug for at vise, at dansk landbrug er andet og mere end den industrialiserede stordrifts-mælkeproduktion, som formanden repræsenterer. Jeg mener vi har mulighed for at vise bredden, og jeg tror, jeg repræsenterer den del af landbruget, som han ikke repræsenterer. Det er jo meningen med den opdeling. Og jeg tror, vi begge to har det godt med, at vores baglande er forskellige, forklarer han og fortsætter:

Forskellige opfattelser
- Der er ret langt fra midtjysk mælkeproduktion til midtsjællandsk detail- og nicheproduktion. Jeg repræsenterer det alsidige jordbrug. Der er jo forskellige opfattelser, der nogle gange er på kant med hinanden, og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at fremme en fælles forståelse for, at begge dele er overordentligt væsentlige for at fastholde forbrugernes tillid til økologien.

Særligt to emner står højt på den nye næstformands dagsorden: afsætning og nye ejerformer i landbruget.

- Vi vil gerne være endnu skarpere på afsætningen og få sikret en så synlig og direkte afsætning som muligt. Det er for eksempel synd, at Torvehalsprojektet på Israels Plads er gået i stå, for det kunne give god kontakt mellem erhvervet og forbrugerne, siger han.

Blandede ejerformer
Strukturudviklingen i landbruget mod større og økonomisk tungere bedrifter giver nye udfordringer, for når der kommer færre nye landmænd ind, går det ud over fornyelsen og dynamikken, mener Michael Svane.

- Man diskuterer livligt, om man kan indføre nogle overgangsformer eller nogle blandede ejerskaber eller nye organisationsmodeller. Det er utrolig væsentligt, fordi det både retter fokus mod landmandsdelen og på forbrugernes ansvar for at tage mere aktiv del i at skabe de nye ejerformer. Så man ikke bare står og vælger på hylderne men også er med til at finansiere og tage ansvar for landbrugsproduktionen.

Til daglig driver Michael Svane 35 ha med kødkvæg, får og lam. Han har desuden startet frugtproduktion og er i gang med indkøringen af et nyt væksthus.

- Vi vil gerne have fat i nogle af de gode frø fra Den Nordiske Genbank, som ikke finder vej til supermarkedets hylder. Det er en rigtig god måde at fastholde nyhedsstrømmen i vores salg, fortæller han.

Læs også