Gyllepumper fra Vraa

PUMPEKAPACITET: Slangepumper fra LSM-Pumper i Vraa, der både kan suge og trykke, finder nu også anvendelse på landbrug og på biogasanlæg.

LSM-Pumper i Vraa har gennem de seneste år udviklet de to største modeller indenfor slangepumper i verden. De store slangepumper kan bruges mange steder og anvendes i dag mest til at losse fisk på kuttere og trawlere, hvor de virker som en slags støvsugere.

- Men pumperne kan ikke blot bruges til fisk. De kan også anvendes i landbruget til for eksempel at flytte tyk gylle fra tank til lagertank, fortæller Leo Sørensen, LSM-Pumper.

Til gylle vil pumpen blot være udstyret med en el-motor på kun tre eller fire kilowatt. Det betyder, at den i sammenligning med andre gyllepumper bruger væsentlig mindre strøm. Samtidig er denne type gyllepumpe både let og billig at installere. Den kan opstilles ved siden af tanken med et sugerør ned i tanken og kræver kun en 16 amperes sikring.

Pumpe med styring
Pumpen kan også monteres med en styring, der styrer udpumpningen af gylle, når tanken er fyldt.

I tanken placeres der så en ultralydsføler for stop- og startniveau. Når tanken er fyldt, åbnes et spjæld, og når spjældet er åbent, kører pumpen baglæns i en given tid, hvorefter omløbsretningen vendes, og tanken tømmes indtil stopniveauet.

Endvidere kan der installeres et ugeur til indstilling af start- og stoptid og en timetæller for pumpen.

Små og store
LSM har et produktsortiment, der strækker sig fra 10 til 200 millimeter. Det vil sige fra 30 liter i timen til 300.000 liter i timen, hvilket gør, at LSM kan løse opgaver fra dosering af små mængder, som eksempelvis tomat i makreldåser, lim til limtræsproduktion, kemikalier på et rensningsanlæg eller til større transportopgaver indenfor landbrug, industri- og fiskeribranchen.

- Pumperne er selvansugende, ?de tåler tørløb, ?der kan passere større partikler, de er ?service- og rengøringsvenlige og har et ?lavt energiforbrug, fortæller Leo Sørensen.

Til de mængdemæssigt mindste pumpeopgaver producerer LSM-Pumper også en slangepumpe med et pumpehus i plast. Plasthuset giver en række fordele i forhold til kemiske påvirkninger.

Fabrikken udvider
LSM–Pumper mærker en øget efterspørgsel efter sine produkter og er derfor i gang med at opføre en ny produktions- og administrationsbygning på Sigenvej i Vraa.

Dermed får medarbejderne også forbedret deres arbejdsmiljø, idet produktionsarealet udvides, og der etableres en selvstændig montageafdeling. Bygningen opføres som en miljøvenlig lavenergibygning. Belysningen styres af sensorer, og opvarmningen kommer fra et jordvarmeanlæg, og så er der gulvvarme i hele byggeriet. Efter planen skal den nye bygning stå færdig i allerede i slutningen af oktober.

LSM-Pumper eksporterer over halvdelen af sin produktion til store dele af verden.

Læs også