Mere protein i kalvestartere gavner ikke

PROTEINNIVEAU: Flere års forsøg viser, at det er mest optimalt at holde 18-19 procent protein i foderblandingerne til småkalve.

Der er stort set intet at hente ved at øge indholdet af råprotein i kalvestartere ud over 18 til 19 procent af varen.

Det viser studier hos Dansk Kvæg af en række nyere forsøg med forskellige proteinindhold i kalveblandinger til småkalve.

Undersøgelserne, som er nærmere beskrevet i KvægInfo nummer 1891, er foretaget på baggrund af diskussioner om, om man kan opnå en højere tilvækst hos kalvene ved at gå op på for eksempel 22 procent protein i kalvestarterne.

Kendetegnende for de forsøg på området, der ligger mere end nogle få år tilbage, er for størstepartens vedkommende foretaget med kalve på lav mælkemængde, nemlig fire liter dagligt, og som var tidligt fravænnet. Derimod er de seneste års forsøg gennemført med kalve på moderate eller høje mælkemængder, henholdsvis fem til 10 liter pr. dag.

Fire proteinniveauer prøvet
I et forsøg fra 1994 med kalve, der blev tildelt fire liter mælk dagligt og blev tidligt fravænnet, blev kalvestartede med henholdsvis 13,3, 14,9, 17,3 og 19,9 procent råprotein sammenlignet. Her var foderoptagelsen og tilvæksten højest ved de to højeste proteinniveauer, men der var ikke noget at hente ved at gå op på 19,9 procent råprotein i stedet for 17,3 procent, oplyses det.

Blandt de øvrige forsøg, der også er blevet studeret nærmere, er to forsøg fra 2005 med kalve, der fik ét kilo mælkepulver om dagen, fravænnet ved omkring seks uger og så fulgt i yderligere fire uger.

Lidt større tilvækst
I det ene forsøg sammenlignede man kalvestartere med henholdsvis 17,0 og 22,2 procent råprotein. Der var ingen forskel på kalvenes højde og brystomfang, men derimod lidt større tilvækst ved det høje proteinniveau - 810 mod 740 gram.

Det andet forsøg fra 2005 gik ud på at sammenligne kalvestartere med henholdsvis 18,7 og 22,6 procent råprotein af varen. Her blev der ikke registreret nogen forskel på tilvækst, højde eller brystomfang. Derimod var vægten af slagtekroppene i 10-ugers alderen lidt højere for kalve, som var blevet tildelt kalvestarteren med det højeste proteinindhold – gennemsnitligt 52,0 mod 50,6 kilo.

Dansk ph.d-projekt fra 2006
Som led i et dansk ph.d-projekt for to år siden blev to kalvestartere med henholdsvis 18,0 og 22,5 procent råprotein af varen sammenlignet. Her indgik kalve på henholdsvis fem og ti kilo sødmælk dagligt, som blev fravænnet ved cirka otte uger og herefter fulgt indtil 16-ugers alderen.

Her viste det sig, at de kalve, som fik den mest proteinrige kalvestarter, åd cirka to kilo kraftfoder mere om dagen. Tilvæksten hos disse kalve var imidlertid kun cirka 10 procent højere (cirka 80 gram pr. dag), så foderudnyttelsen var dårligere.

Så sent som i 2007 viste et udenlandsk forsøg med kalve på moderate eller høje mælkemængder, at kalvestartere med 15 procent råprotein gav en lavere tilvækst hos kalvene end kalvestartere med 18 procent råprotein eller derover. Der var derimod ikke nogen positiv virkning på foderoptagelse eller tilvækst ved at gå fra 18 op til henholdsvis 20, 22, 24 eller 26 procent råprotein.

Læs også