Maltbyg overrasker med stort udbytte

SAMSØ: Jens Jakob Vohnsen har høstet 17 hektar maltbyg. Udbyttet overrasker positivt, men proteinindholdet er højt.

Planteavler Jens Jakob Vohnsen, Nørreskifte på Samsø har i skrivende stund høstet  17 hektar power-maltbyg med 15 procent vand. Til trods for den tørre forsommer, så overrasker afgrøden med et godt udbytte.

- De første 17 hektar stod på en god uvandet jb6-jb7 jord. Her var udbyttet gennemsnitligt syv ton pr hektar. Det er meget overraskende eftersom tørken har været meget voldsom her på øen hele forsommeren, forklarer Jens Jakob Johnsen.

Han havde på forhånd ventet et udbytte på omkring seks ton pr hektar, og håber nu på et samlet gennemsnit for alle 30 hektar maltbyg på omkring 6,5 ton pr. hektar.

- Faktisk har byggen set overraskende godt ud i hele vækstsæsonen. Jeg mener noget af succesen skyldes, at vi i foråret fik etableret et godt såbed, hvor der stadig var masser af fugt i jorden. Det fik afgrøden godt i gang inden tørken satte ind, tilføjer han. 

Højt proteinindhold
Til gengæld ligger maltbyggens proteinindhold i den høje ende.

- Den foreløbige prøve viser et proteinindhold på 11,7 procent. Basis ligger på 9-11 procent og den øverste grænse er 12 procent. Samlet set vurderer jeg, at jeg byggen holder sig under den øvre grænse, forklarer planteavleren.

Det høje proteinindhold er lidt overraskende for Jens Jakob Vohnsen, eftersom han kun har gødet med 110 kilo N pr. hektar.

- Denne mængde burde ikke give for meget protein ved et udbytte på syv ton pr hektar, siger han.

Holder mindstekrav
Jens Jacob Vohnsen har endnu ikke et resultat af sorteringen, men han vurderer umiddelbart, at den holder mindstekravet.

- Kernerne ser rimelige ud, uden på nogen måde at være prangende. Selvom, det ikke er en superflot vare, så tror jeg på, at det bliver godkendt, udtaler han.

Udover 115 hektar planteavl producerer Jens Jacob Vohnsen 2000 slagtesvin årligt. Derudover høster han i alt 240 hektar for andre landmænd på Samsø.

jema@effektivtlandbrug.dk

telefon 63382537

Læs også