God kvalitet i det meste af frøet

ENTYDIGT: Kæmpe spænd i frøudbytterne, men kvaliteten ser mange steder god ud.

Året i år er kendetegnet ved store forskelle i frøudbytterne, alt efter klimaet og markernes bonitet. Men det ser ud til, at kvaliteten i det meste af frøet bliver god. Det vurderer blandt andre Bent Svendsen, frøkonsulent i Hunsballe Frøs Sørby-afdeling, der dækker Sjælland, Møn og Lolland-Falster.

- Bestøvningen har haft stor betydning. Vi kan se, at i modsætning til sidste år, hvor der var et mere grumset billede, har blomsten i år enten udviklet sig til en fin kerne, eller også ren avne. Samtidig er rensesvindet pænt lavt. Vi får mange partier, der ligger nede på 6-7 procent i år i rødsvingel, og i engrapgræs under 20, siger Bent Svendsen, og nævner variationer helt ned til henholdsvis 3 og 11 procent i rensesvind.

Også frøavlskonsulent i Barenbrug, Poul Sejersen, melder om pæn råvarekvalitet og høj rumvægt i meget af frøet.

- Der har simpelt hen været en bedre bestøvning i år, konstaterer Poul Sejersen.

Udbyttemæssigt har frøet mange steder givet mere, end man forventede for blot 14 dage siden. Et eksempel er rødsvingel, hvor der generelt er pæne udbytter, med udbyttevariationer mellem ét og to ton pr. hektar, fortæller Poul Sejersen.

Plænegræsser skuffer
Også udbytterne i den sildige rajgræs ser ud til at blive bedre end hidtil troet.

- Her forventer jeg et gennemsnitsudbytte eller måske lidt under. En undtagelse er plænegræsset, der har lidt meget under tørken. Men også her er boniteten og klimaet på den enkelte mark afgørende, og vi oplever derfor generelt store regionale variationer i forhold til nedbørsmængder og jordtype, fortæller Poul Sejersen.

Strandsvinglen, der formentlig er væk i løbet af få dage, overrasker nogle steder, mens hundegræsset lander på et gennemsnit, vurderer Poul Sejersen.

Stig Oddershede, avlschef i DLF-Trifoliums Lolland-Falster afdeling, melder også om meget overraskende høje udbytter i rødsvingel.

- 2,5 tons pr. hektar er ikke et særsyn i år, vurderer han på baggrund af den første tiendedel af den samlede høst, der i går formiddags var leveret på afdelingen. .

Hvidkløver ser også ud til at lande over gennemsnittet.

- Vi håber på et gennemsnitsudbytte på 500 kilo pr. hektar. Nogle høster dobbelt så meget, mens andre har haft svært ved at samle afgrøden op på grund af tørken, og det har kostet udbytte. Til gengæld er prisen den bedste i mange år, og kvaliteten af råvaren meget fin, fortæller han.

Overtrumfer
I det sjællandske vurderer Bent Svendsen, frøkonsulent i Hunsballe Frø, udbytterne i rødsvingel til at ende på 15-20 procent over gennemsnittet.

- Også de steder, hvor jorden ikke har været så kraftig, ser vi pæne udbytter, og det tyder på, at bestøvningen har været meget mere værd, end vi først troede. En god bestøvning kan åbenbart overtrumfe manglen på vand i rødsvinglen, siger Bent Svendsen.

Og med priser på cirka 10 kroner i gennemsnit for rødsvingel virker avlerne da også glade og tilfredse, fortæller han. Til gengæld har hundegræs-avlerne grund til at hænge lidt med skuffen, idet denne afgrøde mange steder har haft svært ved at kapere tørken.

Plæne-engrapgræsser kan heller ikke lide tørke, men de lidt grovere typer på den gode jord har dog overrasket positivt, fortæller Bent Svendsen.

Læs også