Foderstof i plus med 30 millioner

Fremgang i omsætningen på 37 procent i Vestjyllands Andel, der fik overskud på 30,6 millioner kroner.

Vestjyllands Andel øgede i 2007/2008 sin omsætning med 37 procent til 1.190 millioner kroner, og nåede et årsresultat på 30,6 millioner kroner efter skat.

Selskabets ledelse betegner resultaterne som »meget tilfredsstillende«. 

- Vi har præsteret en rigtig flot omsætningsfremgang, der ikke alene skyldes de stærke prisstigninger i markedet, men også en reel fremgang i tons i et marked, hvor konkurrencen er meget hård, siger forretningsfører Carsten Lauridsen, Vestjyllands Andel.

Vestjyllands Andels har kørt med korte terminer, og dét har medført, at selskabet har kunnet tilpasse priserne i takt med ændringerne i markedet.

- Efter 1. september 2007 har vore indkøb ligget godt, da vi hele tiden har kunnet lave fornuftige afdækninger på råvarer, så vi ikke har lidt tab på at skulle bruge råvarer, der var dyrere end de allerede solgte foderblandinger, som skulle produceres af disse råvarer, siger Carsten Lauridsen.

Datterselskabet Olieforeningen præsterede en omsætning på 120 millioner kroner. Det er en fremgang på 43 millioner kroner, eller 55 procent. Hvis man korrigerer for prisstigninger, var der tale om et mersalg i liter for 3,1 millioner kroner.

Koncernomsætningen blev i alt på 1.310 millioner kroner imod 943 millioner kroner sidste år, hvilket er en fremgang på 367 millioner kroner.

 

Stigninger
De tre foderfabrikker i Vestjyllands Andel producerede i årets løb 9.000 ton foderblandinger mere end året før, mens mineralfabrikken i Hee øgede produktionen til cirka 14.000 tons – den skal nu udvides yderligere.

Strukturblandingerne har også haft en pæn fremgang, mens gødningsblanderen har tangeret rekorden med 14.000 tons. På planteværnssiden har Vestjyllands Andel solgt 47 procent mere end sidste år, herunder dog også prisstigninger.

 

50 nye
Med det pæne resultat i selskabet foreslår bestyrelsen og repræsentantskabet for Vestjyllands Andel, at der bliver udloddet 19,5 millioner kroner i overskudsbetaling til foreningens medlemmer, der er øget med 50 nye i det forløbne år.

- Over de sidste 6 år har vi udbetalt 90 millioner kroner i overskud til vore medlemmer, oplyser Carsten Lauridsen. 

Regnskabsåret var historisk blandt andet på den måde, at Vestjyllands Andel sammen med øvrige medlemmer af DLA-gruppen, selskaber i Den Lokale Andel, har overtaget aktiemajoriteten i Hedegaard A/S.

 

 

 

 

 

Læs også