God hygiejne er vigtig

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Dårlige erfaringer med rengøring og desinfektion skyldes ofte, at arbejdet ikke er udført ordentligt. Gøres det ordentligt, kan det give samme fordele som »nystaldseffekt«.

God hygiejne er en væsentlig faktor i moderne animalsk produktion.

- Det er den, fordi et højt hygiejnisk niveau er en væsentlig forudsætning for at kunne opretholde en høj produktivitet, siger Ove Christoffersen, fra det uafhængige enmandsfirma Desinfektionsrådgiveren aps.

- Ved at optimere den del af management, hvor rengøring og desinfektion indgår, er det altid muligt at øge produktionsresultaterne, hævder han og forklarer:

- Ved at holde antallet af mikroorganismer på et lavt niveau, reduceres risikoen for sygdom og sygdomsudbrud, og produktionsresultaterne forbedres generelt.

- Rengøring alene er ikke tilstrækkelig. Der skal også desinfektion til, pointerer Ove Christoffersen og begrunder:

- Ved vask af stalden fjernes kun cirka 90 procent af smittekimene, og dette er langtfra nok til at opretholde et tilstrækkeligt lavt niveau, til næste hold dyr.

Ove Christoffersen forklarer, at hvis regelmæssig rengøring og desinfektion, samt daglig smittebeskyttelse derimod overholdes, kan indslæbning af smitte til staldene og dyrene minimeres.

- Alt for få anvender sæbe under rengøringen, hævder Ove Christoffersen, og det, mener han, er uheldigt, idet der derved ikke kan fjernes nok fedtstoffer, proteiner og mikroorganismer, som sidder tilbage i en slags »hinder«.

Når der ikke anvendes sæbe under vasken, er det derved ikke muligt at fjerne alt skidtet, siger han og forklarer, at det er sæben, der binder vand og fedtstoffer sammen, hvorved fedtstofferne kan fjernes.

Anvendes sæbemiddel nedsættes arbejdstiden desuden væsentligt, da det er sæbestofferne, der gør en del af arbejdet.

Varmt vand hjælper kun lidt med til at løsne skidtet bedre, men det er dog vigtigt, at det ikke er for varmt, forklarer han:

- Ved vask af stalde og inventar er det dog vigtigt, at vaskevandet aldrig kommer over 50 grader, da proteinstofferne ellers »brænder« fast

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug fredag 6. juni.

Læs også