Så er der igen trikiner i Danmark

(EFFEKTIVT LANDBRUG) En trikinart, som ikke tidligere er set i Danmark, er nu fundet i vilde mink på Bornholm. Sidste gang, man fandt trikiner i Danmark, var i 1990’erne.

For første gang er trikinarten Trichinella pseudospiralis fundet i Danmark. Det er sket i vilde mink på Bornholm, og det være ret alvorligt, hvis mennesker bliver inficeret med trikinen. Det oplyser Dansk Veterinærinstitut til Dansk Veterinærtidsskrift.

Selvom Trichinella pseudospiralis ikke tidligere er fundet i Danmark, er den udbredt over hele verden hos vilde dyr. Som den eneste trikinart der desuden kan smitte fugle, og Veterinærinstituttet vurderer, at det muligvis er fugle, der har bragt trikinen til øen.

Trikinen menes kun at smitte svin i ringe omfang. Alligevel er den tidligere fundet hos blandt andet vildsvin og los i Sverige, mårhunde i Finland og vildsvin i Nordtyskland. Sidste gang der blev fundet trikiner i Danmark, var i 1990’erne, hvor de blev fundet i tre ræve i Thy, men dengang var det ikke muligt at bestemme, hvilken art, det drejede sig om.

Foreløbigt er trikinen kun fundet i de vilde mink på Bornholm, men det er sandsynligt, at andre vilde dyr indgår i trikinens livscyklus, oplyser Veterinærinstituttet.

På Bornholm findes hverken ræve eller andre vildtlevende rovdyr som grævling, husmår eller ilder, men det er sandsynligt, at smitten spredes gennem rovfugle eller kragefugle. Bornholm har også en ret stor bestand af vildtlevende katte, og i følge Veterinærinstituttet indgår de muligvis i parasittens livscyklus.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug torsdag 8. maj.

Læs også