Konventionel landmand: Økologi er noget frådseri

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Konventionelt landbrug udnytter ressourcerne bedst, mens det økologiske landbrug misbruger mulighederne, mener Bent Hovalt-Bertelsen.

Ressourcebevidsthed. Det er et af nøgleordene for økologerne, når de skal beskrive deres filosofi. Men netop ressourcebevidsthed er også hovedargumentet for øget konventionel produktion, mener mælkeproducent Bent Hovalt-Bertelsen, Ørsted på Djursland.

- Ressourcebevidsthed er det vigtigste for mig. Hvis ikke vi landmænd udnytter mulighederne for at producere optimalt, så får folk ikke fødevarerne til den rigtige pris. Derfor er økologi en luksus, vi tillader os her i Vesten, siger han.

Mælkeproducenten understreger, at de konventionelle landmænd naturligvis skal producere inden for rammerne af, hvad naturen kan bære.

- Vi har jorden til låns af de kommende generationer. Vi må ikke på noget tidspunkt formindske jordens frugtbarhed. Det har vi alle et ansvar for. Men vi skal heller ikke dyrke jorden på en måde, som bremser velstanden og væksten unødigt. Og det er netop, hvad økologerne gør. De forspilder muligheden for øget velstand og vækst ved at undlade at bruge de muligheder, der er, for at producere mest optimalt inden for de grænser, hensynet til miljøet sætter, siger Bent Hovalt-Bertelsen.

Bent Hovalt-Bertelsen mener, at dansk landbrug sagtens kunne producere 20 procent flere fødevarer, uden at det ville gå ud over miljøet. Og bønderne rundt omkring i verden kunne producere langt mere.

- Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi påvirker naturen, men vi skal heller ikke blive hysteriske. Hvis naturen og klimaet på jordkloden påvirkes, finder det en ny balance, sådan at vi alle sammen kan være her. Jorden går altså ikke ned på grund af menneskeheden, mener Bent Hovalt-Bertelsen.

Den konventionelle mælkeproducent understreger, at han ikke ønsker økologien afskaffet.

- Mange i det konventionelle landbrug har lært af den økologiske tankegang, for eksempel med hensyn til sædskiftestrategier. Men det undrer mig, at økologer skal have ekstra økonomiske støtte. De må selv tage ansvaret og producere det, markedet kan bære – ligesom det konventionelle i øvrigt burde. Markedet er meget bedre til at regulere, end politikerne er.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug fredag 2. maj.

Læs også