Kornpriserne har været med ophørte roedyrkere

(EFFEKTIVT LANDBRUG)- Ingen har dyrkningsmæssigt fået væsentlige økonomiske tab som følge af nedlukningen af sukkerfabrikken i Assens, siger formanden for Danske Sukkerroedyrkere.

Formanden for Danske Sukkerroedyrkere, Jørn Dalby, Stenvang ved Gedser, vurderer, at tidligere sukkerroedyrkere, heraf de jyske og fynske, ikke har lidt væsentlige tab rent dyrkningsmæssigt som følge af deres salg af kvoter i den seneste tid.

- Sukkerroedyrkerne har været i den heldige situation, at kornpriserne er steget, så de har kunnet »switche« over til korn og dermed undgå økonomiske tab rent dyrkningsmæssigt, siger Jørn Dalby.

Dermed har de ophørende sukkerroedyrkere generelt kunnet holde skindet på næsen, selv om der ikke blev fundet købere til 25.000 ton kvoter, da der blev afholdt sukkerkvotebørs i januar 2008. Efter børsen lukkede, blev der solgt 10.000 ton, og resten har Danske Sukkerroedyrkere købt til en krone pr. ton.

En af dem, der måtte se værdien af sin kvote falde fra 200.000 kroner til stort set ingenting, er Flemming Knudsen fra Åsum ved Odense. Han kritiserede i fredags og lørdags i Effektivt Landbrug Danske Sukkerroedyrkere for ikke at hjælpe betrængte jyske og fynske sukkerroedyrkere.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug tirsdag 8. april.

Læs også