Endnu en fusion i grovvarebranchen

(LANDBRUG SYD) KOF Agro og Danish Agro har besluttet at fusionere de to virksomheder – en hurtig fusion med tilbagevirkende kraft.

Rygterne har svirret i den senere tid og nu er det en kendsgerning: - To enige bestyrelser i KOF Agro og Danish Agro har besluttet at fusionere virksomhederne med tilbagevirkende kraft pr. 1. juni 2007. Medlemmerne i KOF Agro skal dog forelægges fusionsplanerne først, hvilket sker i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling den 17. juli.

Det er blot to år siden at KOF Agro sidst fusionerede. Det skete ved fusionen af de daværende KOF med hovedsæde i Kolding, og Sydvestjysk Andel med hovedsæde i Bramming. Men resultaterne af den fusion er udeblevet og regnskabstallene har langt fra været tilfredsstillende.

- Det er ingen hemmelighed, at KOF Agro har haft problemer med at få trukket tilstrækkeligt med synergier og rationaliseringer ud af den fusion, der blev vedtaget i 2005. Der har været en række komplikationer på vejen til en effektiv enhed, siger KOF Agro´s formand Jørgen Damgaard i forbindelse med offentliggørelsen af fusionsplanerne.

Han understreger samtidig, at to lederskifter undervejs har kompliceret processen. Senest i form af Jens Christiansen, der for blot to måneder siden ret brat opsagde sin direktørstilling i virksomheden.

- Blandt andet i lyset af disse faktorer, er vi glade for at have fundet en løsning sammen med Danish Agro, der såvel politisk som kommercielt, vil skabe et godt resultat, der kan virke til gavn for dansk landbrug nu og mange år frem, siger Jøren Damgaard.

Også hos Danish Agro, er forventningerne til den nye fusion til at få øje på – en fusion, der er både naturlig og oplagt:

- I Danish Agro har målsætningen været at opretholde en størrelse, så man var på omgangshøjde med landbrugets strukturudvikling. Det har betydet at selskaberne i gennem årene har deltaget i mange fusioner, siger formand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen.

Han påpeger samtidig, at de to foreninger har en afdelingsstruktur, som supplerer hinanden godt og vil give mange samdriftsfordele og samlet styrke dem i konkurrencen på fodermarkedet, hvor konkurrencen konstant øges fra ind- og udland.

Hvor stort rationaliseringspotentialet og synergieffekten af fusionen vil blive vides endnu ikke. Men Danish Agro´s adm. Director Chr. Junker vurderer, at samlingen af Danish Agro´s aktiviteter på Fyn og i Jylland, repræsenterer et rationaliseringspotentiale på omkring 30 mio. kroner pr. år.

KOF Agro og Danish Agro er begge grovvareselskaber der er medlem af DLA Agro Gruppen. Med en årlig omsætning på henholdsvis 1,3 mia. kroner og 1,8 mia. kroner udgør de en pæn del af omsætningen i DLA Gruppen der i 2006 beløb sig til cirka 12 mia. kroner.

TEKST: JOHN ANKERSEN

Læs også