Se afgrødeforsøg på Bramstrup

(EFFEKTIVT LANDBRUG) ÅBEN MARK: DLF-Trifolium, FAF og Patriotisk Selskab holder tirsdag og onsdag i næste uge sin årlige fremvisning af forsøgsarealerne på Bramstrup.

Se afgrødeforsøg på Bramstrup

De mange planteavlsforsøg på Bramstrup, som i samarbejde mellem DLF-Trifolium, FAF og Patriotisk Selskab er etableret på Bramstrup Gods syd for Odense, vises også i år frem i forsøgsmarken. Arrangementerne foregår henholdsvis tirsdag den 26. og onsdag den 27. juni, begge datoer med start klokken 18.30 og afslutning cirka 21.30. Programmet, der er ens for de to aftener, starter med rundvisning på forsøgsarealerne. Tilbage på Bramstrup Gods slutter arrangementet med en grundig orientering om forsøgene samt besvarelse af spørgsmål fra deltagerne.

De mange hundrede forsøgsparceller omfatter forsøg i både korn, frø, raps, efterafgrøder, spinat og majs.

Den usædvanlige vejrsituation, som har hersket lige siden sidste efterår, har bevirket, at afgrøderne er længere fremme end normalt, når forsøgene vises frem. - Afgrødernes udvikling har været atypisk med de graddage, der har været i år. Dels har efteråret har givet problemer, og i det hele taget er det noget problematisk med så stor forskel fra år til år, som vi har oplevet i den senere tid. Det betyder så til gengæld, at folk ved selvsyn kan opleve, hvordan de forskellige sorter af vinterhvede, vinterbyg og raps har klaret sig i en så speciel vejrsituation, siger en af arrangørerne, souschef Henning Jakobsen, FAF.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug weekend.

Læs også