Grønhø giver færre leverbylder

(EFFEKTIVT LANDBRUG) SLAGTEKALVE: Et overslag over økonomien ved at tilbyde grønhø efter ædelyst viser, at det umiddelbart koster 22 kroner pr. kalv.

CHRISTENSEN

Hos slagtekalve, der har fri adgang til grønhø ved siden af kraftfoder i hele opfedningsperioden, er der en kraftigt reduceret forekomst af leverbylder sammenlignet med slagtekalve, der kun får halm som stråfoder. Det viser en afprøvning i en stor slagtekalvebesætning, som er beskrevet i KvægInfo nummer 1740. Forskellen er til at tage og føle på, idet kun 4,8 procent af de slagtekalve, der blev tilbudt grønhø, udviklede leverbylder, mens andelen var helt oppe på 18,2 procent hos de kalve, der kun fik halm.

Nyere undersøgelser viser at de fleste slagtekalve i nutidens slagtekalvebesætninger, hvor der er tradition for at fodre med store mængder stivelsesrigt kraftfoder for at sikre en høj tilvækst og en deraf følgende god produktionsøkonomi, optager for lidt halm til at sikre en optimal vomfunktion.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug onsdag.

Læs også