Lidt mere kvælstof til landbruget

(EFFEKTIVT LANDBRUG) STIGNING: Den netop udsendte prognose anviser mere kvælstof til landbruget end normalt. På landsplan er det en stigning på cirka 7.000 ton N eller knap 4 kg N pr. ha.

Plantedirektoratet har via den netop udsendte kvælstofprognose givet mulighed for, at kvælstofkvoten hæves på visse jordtyper i 2007.

Det ekstra behov for kvælstof er opstået på grund af de store nedbørsmængder, som faldt i efteråret og i løbet af vinteren. Nedbøren har vasket en større mængde kvælstof ud af jorden end normalt, og derfor er der behov for mere kvælstof.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG torsda

Plantedirektoratet har via den netop udsendte kvælstofprognose givet mulighed for, at kvælstofkvoten hæves på visse jordtyper i 2007.

Det ekstra behov for kvælstof er opstået på grund af de store nedbørsmængder, som faldt i efteråret og i løbet af vinteren. Nedbøren har vasket en større mængde kvælstof ud af jorden end normalt, og derfor er der behov for mere kvælstof.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG torsdag

Læs også