FAF satte rekord

(LANDBRUG FYN) Den fynske DLG-afdeling havde i 2006 den hidtil største omsætning på 1,138 milliard kroner, og tjente 10,7 millioner kroner.

Ligesom hovedkoncernen DLG kan den fynske afdeling FAF melde om rekordomsætning i det forgangne år. Ved generalforsamlingen i mandags kunne formanden Torben Thomsen, Ebberup, oplyse, at den samlede omsætning blev på 1,138 milliard kroner - den højeste nogensinde.

Også indtjeningen på 10,7 millioner kroner er den bedste i nyere tid.

- Denne positive udvikling i nettoresultatet er blandt andet skabt ved, at vi til stadighed kører en hård omkostningsprofil, sagde FAF-formanden og nævnte, at de samlede omkostninger sidste år blev reduceret med fire procent.

Afsætningen af landbrugsvarer var i 2006 på 700.000 tons, og størst var salget af svinefoder.

- Dog var der en mindre tilbagegang omkring høst, hvor der var en hård konkurrence mellem firmaerne. Her valgte FAF at afstå fra de handler, som var direkte tabsgivende. Det skulle senere på efteråret vise sig at være en ganske fornuftig beslutning, set i lyset af de meget stigende kornpriser.

Torben Thomsen nævnte videre, at FAF på planteavlssiden, ikke mindst indenfor såsæd, har haft et godt salg af både vår- og vintersæd, ligesom rapsudsæd steg markant, afledt af en meget gunstig afsætningspris for rapsfrø.

Kornindgangen blev den hidtil største, hvilket formanden også fandt meget tilfredsstillende, blandt andet set i lyset af den mindre avl i 2006.

»Serviceafdelingen« hos FAF gjorde også i 2006 store fremskridt. Hovedprodukterne er her olie, el og træpiller, samt telefoni, bredbånd og forsikringer.

- Men ikke mindst har samarbejdet med Danmarks største apotek i Skanderborg om veterinæraftaler været en udpræget succes, sagde formanden og nævnte, at dette marked er på vej til en fuld liberalisering her fra 1. april i år.

- Det bevirker blandt andet, at vi er på forkant med alt, hvad der findes af parallelimporterede muligheder, og dermed understøttes vores store konkurrencedygtighed.

På generalforsamlingen blev det oplyst, at afdelingen i Kerteminde nu er lukket, og at der i Ringe sidste år blev åbnet endnu en fynsk Land & Fritid’s butik.

Her til 1. marts er hovedkontoret på havnen i Odense flyttet til Dansk Gartneri’s kontorbygning på Hvidkærvej. Det giver samtidig mulighed for et centralt mødested for hele DLG-koncernen.

Trods fremgangen på mange områder må FAF konstatere, at strukturudviklingen påvirker medlemstilslutningen. I løbet af det forgangne år faldt antallet af medlemmer fra 2.420 til 2.346 medlemmer.

TEKST: ERIK HANSEN

Læs også