Uro om flytning af Dansk Jordbrugsforskning

Medarbejdere kritiserer udflytning til Forskningscenter Foulum som kortsigtet løsning. Velfungerende netværk af forskere, lærere og studerende opløses.

Medarbejderne kritiserer den planlagte flytning af Forskningscenter Bygholm, da en fremtid som CVU og professionshøjskole allerede er planlagt. Problemet er, ifølge medarbejderne, at de planlagte besparelser hos Dansk Jordbrugsforskning (DJF) er en følge af kortsigtede overvejelser. Derfor står Forskningscenter Bygholm overfor en flytning til Forskningscenter Foulum for at udnytte ledige lokaler ved Viborg.

Læs også