Danske landmænd er dygtige

(LANDBRUG FYN) Strukturudviklingen stiller fortsat krav til rådgivningen, siger Fyns Familielandbrugs ejendomskonsulent, Hans Erik Eriksen, der netop er fyldt 60 år.

- Selvfølgelig skal vi blive ved med at have landbrug i Danmark - ingen tvivl om det. Vi er gode til at producere fødevarer i Danmark, og vore unge landmænd er kanon dygtige.

Det siger Hans Erik Eriksen, der er ejendoms- og økonomikonsulent hos Fyns Familielandbrug, og som netop - onsdag den 17. januar - er fyldt 60 år.

- Strukturudviklingen i landbruget vil nok fortsætte nogle år endnu, og det vil stille yderligere krav til rådgivningen, siger Hans Erik Eriksen, der vurderer, at situationen her og nu ser en smule positiv ud for dem, der virkelig er landbrugere.

- Det er mit håb, at politikerne har forståelse for, at der skal gives nogle rammer, som landbruget kan bygge videre på. Man skal ikke slække på miljøkravene. Men nogle administrative byrder kunne gøres noget nemmere. Det er en vigtig opgave for vore politikere, hvis man vil bevare landbruget.

Hans Erik Eriksen er født og opvokset ved landbruget - i Tårup syd for Nyborg. Indtil soldatertiden arbejdede han ved landbruget, dels hjemme hos forældrene og på Kongshøj Mølle Maskinstation - og dels et år hos Holger Rasmussen i Revninge.

- Jeg var soldat ved Livgarden i 14 måneder, og jeg har blandt andet gået vagt bag palæerne på Amalienborg - og passet på Kong Frederik IX, fortæller han.

Derefter stod der landbrugsskole på programmet. Det foregik på Nordisk Landboskole i Odense, hvor han efterfølgende gennemførte uddannelse til landbrugstekniker, som han blev færdig med i 1970.

- Efter min uddannelse var jeg ansat et år som økonomimedarbejder ved Sjællandske Familielandbrug i Roskilde, beretter Hans Erik Eriksen videre. Derpå gik turen tilbage til Fyn, idet den gamle Odense Landboforening søgte en medarbejder. Jeg fik jobbet 1. april 1970. Kontoret var i det tidligere Koopmanns Svineslagteri i Odense. Der var mange ældre medarbejdere, og det var med De og hr., fru og frøken.

- Dengang var beslutningen allerede taget om at gå sammen med den daværende Nordfyns Landboforening og flytte til et nyt kontorhus i Næsbyhoved Broby. Det skete i slutningen af 1972. Ved en frokost bagefter blev vi enige om at gå over til at sige du. Men en gammel frøken Jacobsen lærte det aldrig.

- Jeg var hos Odense Landboforening/Nordfyns Landboforening i 10 år, hvor jeg beskæftigede mig med regnskab.

- Ved en landbofest i Nyborg mødte jeg ejendomsmægler Palle Reimer. Han fortalte, at han manglede en medarbejder, og kort tid efter ringede han til mig og inviterede mig til et møde sammen med sin revisor.

- Resultatet blev, at jeg blev ansat som ejendomsmæglerassistent og var der i tre år, hvor jeg fortrinsvis arbejdede med salg af boliger. Det var spændende. Jeg blev bare kastet ud i det, og jeg lærte meget, som jeg efterfølgende har haft glæde af.

- I 1984 kom jeg til Sydfyns Landbocenter i Svendborg, som blev drevet af Landboforeningen for Svendborg og Omegn i fællesskab med Sydfyns Familielandbrug. Det var et bemærkelsesværdigt samarbejde, der fungerede fantastisk, understreger Hans Erik Eriksen.

- På Sydfyns Landbocenter var jeg indtil 1991. Derefter kom jeg til ejendomsmægler Jørgen P. Johansen i Odense, hvor jeg var i to år og arbejdede med salg af landbrug.

- Siden 1993 har jeg - bortset fra en mindre afbrydelse - været økonomikonsulent hos Fyns Familielandbrug, og for godt et år siden startede jeg i funktionen som ejendomskonsulent. Fyns Familielandbrug besluttede at lave en ejendomsafdeling, og jeg fik til opgave at prøve at udvikle den. Det er gået fint, og i dag kan vi endvidere trække på vores samarbejdspartnere i Landbrugsrådgivning Syd.

- Gennem årene har jeg haft mange oplevelser både på godt og ondt. Jeg har været med både i nedgangstider og nu, hvor det går rigtig godt.

- Jeg synes, det er synd, at man i landbrugsrådgivningen har et lidt støvet image. Det er jo i virkeligheden et både meget spændende og utroligt afvekslende arbejde, hvor man har kontakt med mange mennesker. Det har kort sagt været kanon spændende. Der er sket kolossalt meget i den periode, jeg har været med, siger Hans Erik Eriksen, der absolut ikke har nogen planer om at stoppe med arbejdet foreløbig.

- Heldigvis er der en tendens til, at man ansætter folk »udefra« - med anden uddannelse end landbruget. For eksempel har vi to jurister i Landbrugsrådgivning Syd - i Løgumkloster i Sønderjylland. Dem bruger vi, og i kraft af samarbejdet har vi alle tilbud »på hylderne«.

TEKST OG FOTO: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også