Søer kan ikke tåle varmen

(EFFEKTIVT LANDBRUG) TRANSPORT: Soslagteriet i Skærbæk har ikke de store problemer med søernes sundhedstilstand, selv om nogle af dyrene er kørt mellem syv og otte timer fra Sjælland.

Danish Crowns slagteri i Skærbæk modtager hver uge cirka 5.000 søer til slagtning fra stort set hele landet. Nogle af søerne har kørt mellem syv og otte timer fra Sjælland, men der er alligevel ikke de store problemer med dyrenes tilstand.

- Jeg vil klart sige, at søer er det mindst transportegnede produktionsdyr, men deres tilstand er ikke dårlig, når de kommer hertil, for landmænd og dyrlæger ved læssestedet er blevet dygtige til at skille de syge fra, siger kontrollerende dyrlæge ved soslagteriet i Skærbæk, Jens Lyhne Christensen.

Han gør dog opmærksom på, at søerne i mange tilfælde har kroniske ledforandringer, og at søerne har svært ved at klare varmen i sommermånederne.

- I den ekstremt varme periode i sommer var der cirka 20 døde søer om ugen ud af de 5.000, vi slagter. Normalt har vi cirka otte om ugen. Men jeg mener, det kunne gavne meget, hvis man satte sprinkleranlæg i bilen, siger Jens Lyhne Christensen.

Til sammenligning oplyser kontrolchef Ulrike Diller på Danish Crowns slagteri i Blans, at antallet af selvdøde og aflivede slagtesvin i den ekstremt varme juli måned i år var 60 ud af godt 150.000 slagtede svin.

- Men den måned var ekstrem. Det normale tal er cirka halvt så stort, siger Ulrikke Diller.

Jens Lyhne Christensen gør dog opmærksom på, at Danish Crown selv har begrænset antallet af søer på vognene med 20 procent i varme perioder.

- I starten tjekkede vi de forholdsvis lange transporter fra Sjælland ret jævnligt, og det er yderst sjældent, at vi får søer ind med alvorlige skader, som de har pådraget sig under transporten. Ifølge chaufførerne ligger de sig ned, når de kører, og hvis det er rigtigt, er det jo ikke det store problem.

Læs også