Den politiske entreprenør

(LANDBRUG FYN) Ole West Hansen, Myllerup Entreprenør I/S, er netop fyldt 50 år. Hans kollega, Ib Hansen, fylder snart 40 år, og den fælles »90 års fødselsdag« fejres med åbent hus på fredag.

Oprindeligt var det meningen, at Ole West Hansen skulle være landmand. Det blev han så, og det er han for så vidt stadig - selv om der står entreprenør på visitkortet, og landbruget passes ved hjælp af maskinstation.

Ole West Hansen blev født i Myllerup på Vestfyn den 24. oktober 1956. I 1974 begyndte han at arbejde ved landbruget. Omkring 1990 overtog han den fædrene gård, Myllerupgård, og en overgang havde han tillige Idengård i Mygind i forpagtning.

Før den tid havde han været på landbrugsskole - først på Korinth og senere på Bygholm i 1978-79, hvor han fik det grønne bevis. Derpå fulgte pladser på forskellige landbrugsbedrifter rundt omkring i landet, blandt andet hos Erling Lerche Simonsen på Eskelund i Håre og en periode som arbejdende forvalter hos Mariann og Hans Fischer Boel på Østergaard i Munkebo.

Sammen med sin bror, Karl Kristian West Hansen, der ejer en anden gård, har Ole West Hansen etableret Myllerupgård I/S, der omfatter i alt 170 ha med planteavl, der passes på maskinstationsbasis af Eskelund A/S.

Allerede inden han overtog Myllerupgård, var Ole West Hansen begyndt at drive lidt maskinstation med forskelligt landbrugsarbejde. Han er uddannet autoriseret kloakmester, og i 1989 gik han sammen med Ib Hansen og oprettede Myllerup Entreprenør I/S, som i dag beskæftiger 15 faste medarbejdere.

Virksomheden udfører udelukkende entreprenørarbejde såsom jordarbejde i forbindelse med byggeri, kloakering, vintertjeneste, lidt arbejde med beton og fundamenter samt anlæg og vedligeholdelse af grønne områder.

Opgaverne er fordelt således, at Ib varetager de praktiske ting ude på byggepladserne, kloakering, grønne områder, vedligeholdelse af maskiner m.m., mens Ole står for tilbudsgivning, salg og økonomi.

Kontoret, der er indrettet i et tidligere kornmagasin på førstesalen i en af Myllerupgårds udlænger, passes af to dygtige »piger«, Irene Hansen, der varetager virksomhedens omfattende bogholderi, og Dorit Jakobsen, der tegner kloakprojekter, indhenter ledningsoplysninger og sørger for kvalitetssikring m.v.

Ole West Hansens 50 års fødselsdag den 24. oktober blev ikke markeret officielt. Men da kollegaen, Ib Hansen, fylder 40 år den 10. december, er de to blevet enige om at holde en fælles »90 års fødselsdag« med åbent hus i Salbrovad Hallens Cafeteria på fredag, den 17. november fra kl. 13.

Det politiske har gennem flere år spillet en stor rolle i Ole West Hansens tilværelse. Han har således - med en frivillig pause på fire år imellem - været medlem af Assens Byråd i to perioder, valgt af Venstre. Men af tidsmæssige grunde stillede han ikke op til det seneste kommunevalg i 2005.

- I min første byrådsperiode fra 1. januar 1994 til 31. december 1997 var jeg medlem af teknik- og miljøudvalget og havneudvalget, fortæller han. Der »stod jeg i lære« hos de fire garvede politikere, socialdemokraten Hans Kristensen, Ib Dalsfledt fra Dansk Folkeparti, den radikale Jens Kristian Elvstrøm og min partifælle Thomas Bruun. Dem lærte jeg meget af, og det var en god måde at komme ind i arbejdet på.

- I den nuværende valgperiode, der startede 1. januar 2002 og varer til udgangen af 2006, er jeg med i økonomiudvalget, socialudvalget og børne- og kulturudvalget.

- Jeg stillede ikke op sidste gang, da der skulle vælges medlemmer til Ny Assens Kommune, idet jeg forudså, at det ville kræve for meget tid at være med i både byråd og sammenlægningsudvalg, når jeg også har en familie og en forretning, der skal passes, siger Ole West Hansen.

- Jeg vil formentlig savne det, for jeg har stadig lysten til det politiske arbejde. Og det er ikke på grund af lønnen, understreger han.

- Halvdelen er for borgernes skyld. Og den anden halvdel er for egen vindings skyld - sådan at forstå, at den uddannelse, man får ved at være med - og de mennesker man møder - det er noget, man ikke kan få andre steder. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg godt kunne tænke mig at komme ind i kommunalpolitik en gang igen.

TEKST OG FOTOS: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også