Øko-pakken et vigtigt signal

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Mere end to års kamp i Økologisk Landsforening for øget støtte til økologien krones i disse dage med held med Dansk Folkepartis og VK-regeringens milliard-forlig om økologien. Målet er en fordobling af hjemmemarkedet, en tredobling af eksporten samt yderligere 80.000 hektar omlagt.

Den netop vedtagne økologi-pakke mellem Dansk Folkeparti og VK-regeringen som led i finanslovsforhandlingerne vil frem til 2013 give økologerne 189 millioner kroner til udviklingen af hjemme- og eksportmarkederne.

Dertil kommer yderligere 770 millioner kroner fordelt over de næste syv år i støtte til landmænds omlægning til økologisk drift.

Pengene er en del af udmøntningen af landdistriktsprogrammet for 2007-2013.

Dermed er Økologisk Landsforenings to år lange kamp for at for at give økologien en central placering i landdistriktsprogrammet kronet med held.

- Vi kan selvfølgelig ikke løse alle problemer i landdistrikterne, men vi yder et markant bidrag til at løse en række problemer omkring natur, miljø, liv og beskæftigelse, siger Paul Holmbeck, direktør i Økologiens Hus.

Han glæder sig ikke blot over dette første markante øko-udspil i VK-regeringens femårige levetid, men især over, at der nu sendes meget stærke positive signaler fra såvel markedet som staten om økologien.

- Nu er der en offensiv strategi fra Fødevareministeriet for at styrke den økologiske afsætning herhjemme og i udlandet. Vi har været meget fokuserede på, at Fødevareministeriet ikke skulle udsende de forkerte signaler til markederne og landmændene, men nu sender både staten og markedet positive signaler, forklarer han.

Derudover indeholder øko-pakken en række konkrete forbedringer for især mælkeproducenterne. Nyomlæggere vil nu kunne få omlægningsstøtte i fem år på i alt 2.400 kroner pr. hektar, og allerede omlagte mælkeproducenter vil kunne modtage omlægningsstøtte til nye arealer i de kommende år.

Dels er øko-mælk-overskuddet nu væk, dels er det lykkedes mejerierne at sandsynliggøre, at de med tilstrækkelig hård hånd nok skal styre tilgangen så tilpas, at et nyt overskud ikke vil opstå.

Endelig er det i det store og hele lykkedes at »holde skindet på næsen« i forhold til de ellers kraftige reduktioner af blandt andet MB-ordningerne, som var bebudet. Den nøjagtige fordeling af disse midler forhandles på plads i disse dage mellem Fødevare- og Miljøministeriet, men økologerne ventes at gå nogenlunde fri.

hjemmemarkedet

I Økologisk Landsforening forventer man, at de positive signaler fra stat og marked vil udmønte sig i en tredobling af eksporten over de næste tre år og en fordobling af hjemmemarkedet over de næste tre-fem år.

I hele syvårsperioden forventer økologerne, at det nuværende omlagte areal på ca. 160.000 hektar vil blive øget med 50 procent.

Øko-pakken betyder dog ikke, at træerne nu vokser ind i himmelen for økologerne, understreger Paul Holmbeck. Især for de hurtigtvoksende økologiske mælkeproducenter er strukturudviklingen i landbruget en mindst lige så stor udfordring som for de konventionelle kolleger, og også fugleinfluenzaen og afstandskravene for frilandsproduktion af svin giver problemer. Samtidig har en del grønsagsproducenter og mindre plantebrug opgivet ævred i de senere år.

Læs også