Myndighederne har det sidste ord

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Vognmænd skal overholde dansk lovgivning, og det er myndighederne, der bestemmer, om de gør det, mener Bent Claudi Lassen om den seneste uges omtale af svinetransporter. Men reglerne er ikke hensigtsmæssige.

- Det her handler om at følge dansk lovgivning, og det kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved. Vi kan og skal ikke gøre andet end at følge de love, vi har. Men jeg vil gerne understrege, at det her problem ikke skyldes landmænd. Når grisene er læsset, er det vognmændene, der har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt.

Formand for Danske Slagterier Bent Claudi Lassen er skarp i sin vurdering af den sidste uges mediestorm mod vognmænd, der transporterer dyr ud af landet. Og det selvom han egentlig også selv mener, at reglerne ikke er hensigtsmæssige.

- At vi så ønsker at få ændret reglerne, så vi kan få EU-regler i Danmark, er en anden sag. Som reglerne er nu, er de klart fordyrende og konkurrenceforvridende, men det er nu engang sådan, at vi skal følge vores lands love. Så må vi prøve at påvirke lovgivningen med de midler, vi har, siger Bent Claudi Lassen en uge efter, TV-Avisen afslørede, at flere svinetransportører angiveligt fusker med papirerne, når de transporterer svin til Tyskland.

Han kan godt se det fornuftige i, at vognmændene følger dansk lovgivning i Danmark og tysk lovgivning i Tyskland, men han vil ikke forholde sig til, om transportørerne begår regelbrud.

- Det må være op til myndighederne at bedømme, om vognmændene overholder dansk lovgivning. Og så kan jeg bare konstatere, at hvis myndighederne ikke mener det, er det rigtig skidt for branchen. Vi bliver alle hængt ud. Borgerne skelner ikke mellem, hvem der producerer svinene, og hvem der transporterer dem. Det giver landbruget et dårligt image og medvirker til borgernes stigende irritation over branchen.

Niels Vinderslev fra Randers, der medvirkede i indslaget i TV-Avisen og er en af de største svinetransportører herhjemme, erkender, at omtalen ikke har været godt for landbruget.

- Negativ omtale er aldrig godt, men dem der har indblik i sagen ved, at der ikke er noget problem med dyrevelfærden på lastbilen, siger Danmarks, for tiden, mest kendte vognmand.

Det er Bent Claudi Lassen enig i. For selvom han understreger, at reglerne skal overholdes, mener han ikke, de er bedst for dyrevelfærden.

- Det er mere vigtigt, at ventilationen fungerer, indretningen er hensigtsmæssig, og at der er mad og drikke til grisene end hvor meget plads, de har. Det viser alle undersøgelser, siger han.

Mandag trådte de nye, skærpede regler for transport af dyr i kraft. Nu skal vognmænd dokumentere, at de har reserveret plads til dyrene på samlestedet for at få lov til at gennemføre transporten. Niels Vinderslev er endnu ikke klar over konsekvenserne af regelstramningen.

- Jeg har ikke umiddelbart overblik over, hvad det kommer til at betyde, men det har i hvert fald intet med dyrevelfærd at gøre. Det her drejer sig om politik og stemmer, mener Niels Vinderslev, der blev politianmeldt af Fødevarestyrelsen i sidste uge.

- Jeg har ikke hørt noget endnu, men jeg tager det med sindsro. Vi har vores ting i orden. Vi kører i nyindrettede lastbiler, og jeg garanterer, at grisene får masser af vand.

Læs også