Gæmelke: Vi har store chancer

(EFFEKTIVT LANDBRUG) FODFÆSTE: Dansk Landbrug er ved at skabe grundlaget for et godt fodfæste på det bulgarske marked.

Til nytår åbnes porten til Bulgarien og i 2007 er landet fuldgyldigt medlem af EU. Hvis ellers bulgarerne får løst en del krav for den endelige optagelse.

Men dansk landbrug har set mulighederne i et land, hvor billigt brasiliansk kød og mælkeprodukter fra andre lande så langt fra, overholder EU-kravene til fødevaresikkerhed. De produkter kommer ikke ind i landet efter nytårsaften, og det er her, at de danske fødevarevirksomheder kan se deres store fordel.

Danske producenter finder det helt naturligt, at overholde EU-kravene til fødevaresikkerhed.

Landbrugsraadet har i øjeblikket et fremstød på til bulgarske marked, hvor danske fødevarevirksomheder har møde med distributører og forretningsfolk inden for fødevareranchen samt supermarkedskæder.

Landbrugsraadet præsident, Peter Gæmelke, står i spidsen for fremstødet, og han skal besøge bulgarske ministre for at gøre opmærksom på danske fødevareproducenter og Dansk Landbrug i det hele taget:

- Bulgarien er et svært marked, fordi de danske virksomheder ikke er inde. De har været udkonkurreret af billige produkter, der ikke følger kravene om fødevaresikkerhed, siger Peter Gæmelke.

- Men nu er der store muligheder for salg og det er sikkert, at Danmark får en stigende eksport af fødevarer til Bulgarien. Det vil være et marked for alle danske produkter. Men bulgarerne skal gøre en del ud af deres infrastruktur, og det er her EU træder til med store midler, siger Landbrugsraadets præsident.

Og Peter Gæmelke er optimistisk på Bulgariens vegne:

- Det bulgarske landbrug faldt fra hinanden, da Berlin-muren faldt. Al landbrugsjord blev delt ud i små lodder til de oprindelige ejere. Men nu er der heldigvis flere, der er gået sammen, at driver storbrug. Det er vejen frem.

Læs også