Maskinnyheder for kartoffeldyrkere

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Der var maskiner til både lægning, optagning og pleje af kartoflerne ved den store kartoffelmesse i Hannover i denne uge.

Blandt nyhederne ved den internationale kartoffelmesse i Hannover i denne uge, viste Schmidbauer Kartoffeltechnik en otterækket kartoffellægger.

Maskinen kan klappe de to yderste læggeaggregater i hver side op under transport. Tanken dækker midtersektionens fire rækker, og et lille transportbånd til henholdsvis højre og venstre side forsyner de yderste rækker med læggekartofler.

En væsentlig faktor fra producenten er, at trækkraftbehovet ikke er mere end 66 kW (90 hk). Det kræver dog at forholdene er gode, når der lægges kartofler.

Grimme viste et kombinationsredskab med en rotorharve, hvorpå der er tilkoblet en 4-rækket kartoffellægger. Et godt system, der eliminerer risikoen for at marken bliver våd af regn mellem harvning og lægning.

Her kræves der imidlertid betydelig større trækkraft, minimum 147 kW (200 hk) anses for minimum ifølge repræsentanter på Grimme.

Blandt store optagere vistes en prototype med betegnelsen Harain Quadro 600. Det er en ny selvkørende 4-rækket kartoffeloptager med en 16 ton stor tank. Maskinen kører på bælter foran og hjul i bag.

Maskinen drives af en 16 liters V8 Deutz motor, der yder 440 kW (600 hk). Quadro 600 kan styre med både bælterne og med baghjulene og kan derfor køre med sideforskydning, så hjulene kører mellem sporene efter bælterne. Al effekt på denne maskine overføres hydraulisk.

Optageren kan tilpasses rækkeafstande fra 75 til 90 centimeter. Optageren kan køre på skråninger med op til seks graders hældning og samtidigt opretholde renseorganerne vandrette og derfor præstere tilfredsstillende rensning, selv om marken har sidehæld.

Blandt lidt mindre maskiner er Grimme Dyker interessant. Det er et paddellignende redskab, som monteres til at køre mellem kartoffelkammene efter kamformeren eller læggeren.

Padlerne former fordybninger imellem kammene og forhindrer vandet i at løbe mellem kammene ved kraftig regn. I stedet synker regnvandet ned, hvor den falder, og hvor fugtigheden er til glæde for planterne. Dette system har naturligvis sin største fordel, når man lægger kartofler på skråninger.

Grimme viste desuden et GPS-system, der også har sine fortrin ved kartoffeldyrkning i kuperet terræn. Med GPS modtagere på traktoren og længst tilbage på kartoffellæggeren sikres en automatisk styring af læggerens hjul, så maskinen holder kursen, selv på marker med stort sidehæld.

Imants er en tre meter bred jordbearbejdningsmaskine, som kan bearbejde ned til 45 centimeters dybde. Normalt er arbejdsdybden som ved pløjning, 25 til 28 centimeter.

Ifølge den hollandske producent rækker det at have en traktor på 103 kW (140 hk) til at trække maskinen. Maskinen klarer dog, at der spændes op til 132 kW (180 hk) foran og med den trækkraft til rådighed øges kapaciteten.

På let jord kan fremkørselshastigheden komme op mod syv kilometer i timen, mens hastigheden i stiv lerjord på 2-2,5 kilometer i timen er rimeligt.

Læs også