Majshøsten begynder om tre uger

(EFFEKTIVT LANDBRUG) En foreløbig beregning på baggrund af fem prøver fra majsmarker viser, at der kan forventes en forholdsvis høj fordøjelighed af cellevæggene i majsen i år.

Den 28. august startede kvægbrugskontorer forskellige steder i landet med at tage prøver af majsmarker med nogle af de mest anvendte majssorter som støtte til at vurdere det optimale høsttidspunkt. Sådan fortsætter det hver mandag i den kommende tid, og analyseresultaterne kan ses på Landbrugsinfo om torsdagen eller fredagen efter, fremgår det af GrovfoderNyt nummer 76.

Der mindes om, at majsen er høstklar, når tørstofindholdet ligger på 29-33 procent. Ved dette tørstofindhold er udbyttet størst, tabet ved ensilering mindst og foderoptagelsen maksimal.

Udgør græs mere end en tredjedel af foderrationen, bør der stiles efter et tørstofindhold på 30 til 33 procent, gerne 32 til 33 procent. I de tilfælde, hvor græs udgør mindre end en tredjedel af foderrationen, bør der tilstræbes et tørstofindhold på 29 til 30 procent.

Der blev udtaget fem prøver fra majsmarker den 28. august ved henholdsvis Haderslev (Treasure) samt Års og Suldrup i Himmerland (henholdsvis Treasure og Ravenna) og endelig to prøver ved Spøttrup i Salling (Treasure og Rosalie).

Prøven fra Haderslev af sorten Treasure viste et tørstofindhold på 23,7 procent. Denne mark kan således forventes at være høstklar omkring den 20. september, hvis tørstofindholdet som normalt øges med cirka to procentenheder om ugen. De fire øvrige prøver, der jo er udtaget betydeligt længere nordpå i Jylland, viste, at majsen her er knapt så langt fremme i udvikling.

En foreløbig beregning på baggrund af disse første fem prøver viser, at der kan forventes en forholdsvis høj fordøjelighed af cellevæggene i majsen i år.

I GrovfoderNyt nummer 74 beskrives forskellige metoder til vurdering af majsens tørstofindhold.

Klemmemetoden betegnes som den enkleste og mest håndgribelige metode til at danne sig et indhold af majsens tørstofprocent. Man udvælger sig fem planter i træk i en række fire steder i marken. Kolberne brækkes midt over, hvorefter de midterste kerner lægges mellem tommel- og pegefingeren. Når man med vanskelighed kan klemme en dråbe ud af de midterste kerner i kolben, er tørstofindholdet i hele planten normalt omkring 30 procent.

Kernevurdering: I stedet for at klemme på de midterste kerner i kolben kan man vurdere deres modning ved blot at kigge på dem. Når majsen er moden til ensilering, er den inderste tredjedel af kernen hvid, den mellemste tredjedel er gul med en melet og dejagtig konsistens, og den yderste tredjedel af kernen er skinnende gul med en glasagtig konsistens.

På dette stade kan man regne med et tørstofindhold i hele afgrøden på cirka 30 procent. I takt med at kernerne modner, og tørstofindholdet stiger, bevæger den gule front sig ind mod kernens tilhæftningspunkt.

Tørstofbestemmelse: Ønsker man en mere nøjagtig bestemmelse af tørstofindholdet og eventuelt foderværdien, udtages 8-10 planter, som repræsenterer hele marken, til analyse på et laboratorium. Vælg for eksempel tre planter i træk tre forskellige steder i marken og mindst 30 meter fra skel. Planterne skæres af i normal stubhøjde og sendes af sted i hel tilstand.

Indtil tørstofindholdet i majsplanterne når cirka 30 procent, stiger tørstofindholdet med gennemsnitligt 0,3 procent i døgnet eller cirka to procent om ugen - mest i varmt og solrigt vejr. Planterne skal helst være tørre, når finsnitteren går i gang med marken. Er de dug- eller regnvåde, falder tørstofindholdet med cirka fire procentenheder.

Læs også