Måske en fordel at løbe polte i første brunst

(EFFEKTIVT LANDBRUG) REVIDERET: Med avlsdyr, der bliver stadig mere kødfulde, er det nødvendigt at revidere strategien for løbning af polte, mener australsk forsker.

De danske anbefalinger for løbning af polte angiver løbning i anden brunst, når poltene er cirka otte måneder, idet det skulle give flere totaltfødte grise i søernes første og andet læg. Nu vender en australsk forsker op og ned på den anbefaling.

Det er den australske forsker Dr. Poul Hughes, South Australia Research and Development Institute, der anbefaler løbning ved første brunst efter første præsentation af orne ved 26-29-ugersalderen (6,5-7,25 månedersalderen).

Det kan man læse i tidsskriftet Pig International, der refererer til en konference om fodring og pasning af svin, som blev afholdt i New Zealand tidligere på året.

- Polte opnår tidligere og mere synkron brunst, når de præsenteres for en orne ved 26-29-ugers alderen, mener Dr. Poul Hughes.

Udtalelserne baserer han på en undersøgelse, hvor polte blev præsenteret for en orne ved henholdsvis 23-, 26- og 29-ugersalderen. Undersøgelsen viste, at præsentation af en orne ved 26- og 29-ugersalderen gav en hurtig og synkron brunst, hvorimod præsentation af en orne ved 23-ugersalderen gav en senere og mere usynkron brunst. I undersøgelsen har Dr. Hughes dog ikke har kikket på antallet af totaltfødte grise, som de danske anbefalinger er baseret på.

Når Dr. Hughes anbefaler løbning ved poltenes første brunst pointerer han dog, at det er under forudsætning af, at poltenes huld er i orden.

At huldet har stor betydning for reproduktionen, blev yderlige pointeret på konferencen af forskeren R. J. Smits, University of Western Australia. Ifølge Pig International refererede R. J. Smits en undersøgelse, der viste, at jo mere poltene vejede ved 27-ugersalderen og jo tykkere rygspækket var på det tidspunkt, jo hurtigere kom poltene i brunst, jo flere grise fik de i de to første læg, og jo bedre holdbarhed havde de som søer.

I modsætning til i Danmark er det i udlandet mange steder almindeligt at måle rygspæktykkelsen med en drægtighedsskanner, og anvende resultatet som et mål for poltenes huld inden første løbning. Dr. Poul Hughes anbefaler, at rygspæktykkelsen ved førstegangsløbning bør være 18-20 millimeter.

Tidligere har Poul Hughes også anbefalet, at poltene vejer mindst 130 kilo ved første løbning, som foregår ved anden brunst eller senere. Men på baggrund af den nævnte undersøgelse gør Poul Hughes op med tidligere anbefalinger og mener, det er på tide, at løbestrategierne for polte revideres, så de passer bedre til moderne svineproduktion og de mere kødfulde racer, som anvendes i dag.

Læs også