Rapspressen æder af ny høst

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Hos Emmelev presses der rapsolie af nyhøstet raps. Direktør Bjarne Simonsen mener, mange landmænd med fordel kunne udvide rapsarealet.

Hos Emmelev A/S, der oparbejder biodiesel fra rapsfrø, har oliepresserne ikke haft pause i år.

- Vi har kørt uafbrudt i år og begyndte for snart to uger siden at presse olie fra den første vinterraps af ny høst, fortæller direktør Bjarne Simonsen.

Og mængden af olie, maskineriet hos Emmelev kan klemme ud af de små frø, er ikke forskellig fra år til år.

- Selv om man argumenterer for forskelligt olieindhold i de enkelte rapssorter, er det ikke noget, vi kan registrere. Reelt er der ikke sket noget de seneste 25 år, når det gælder olieindholdet i rapsfrøene. Det har været konstant, siger den erfarne rapsolieproducent.

Skal rapsolieproduktionen i Danmark øges, venter Bjarne Simonsen ikke aktuel hjælp via øget indhold i det enkelte rapsfrø, men fra øgede udbytter pr. hektar og fra et øget areal.

- Jeg forstår jo slet ikke, at landmændene ikke øger rapsarealet. Det er jo den afgrøde næst efter sukkerroer, der giver det bedste dækningsbidrag. Derfor kan den sagtens konkurrere med vinterhvede, siger han.

Rapsprisen på kontrakterne om levering til Emmelev følger den såkaldte Matif-prisdannelse. Og her sættes prisen pr. 100 kilo rapsfrø på godt 190 kroner langt frem i tiden.

- Lige nu sker der ikke så meget. Det er først når landmændene har fået sået vinterrapsen, vi går i gang med at lave kontrakterne, siger Bjarne Simonsen.

De 200.000 hektar brak i Danmark kunne ifølge Bjarne Simonsen udnyttes bedre til non food raps og dermed til biodieselfremstilling.

- I halvdelen af brakarealet kan det næppe ikke betale sig at dyrke noget, men resten kunne med fordel dyrkes med raps, skønner Emmelev-direktøren.

- I dag er 25 procent af vores produktion baseret på raps dyrket som non food på brakarealer. Men jeg tror, det for mange ville være rentabelt at udnytte en større andel til rapsdyrkning med de rapspriser, vi har for tiden.

Der dyrkes omkring 25.000 hektar med non food raps i Danmark. Det samlede rapsareal i Danmark var i 2005 112.000 hektar.

Læs også