Fjerkræfristen slutter i dag

(LANDBRUG FYN) Alle hobbybesætninger på Nordøstfyn skal nu være registreret i Fødevarestyrelsen.

Meldingen fra Fødevarestyrelsen er klar: »Forebyg Fugleinfluenza – registrer dine hobbyhøns«.

Sådan lyder overskriften i annoncer i pressen med adresse til beboerne i beskyttelses- og overvågningszonen på Nordøstfyn efter det fatale udbrud af fugleinfluenza i Hundslev forleden.

Alle ejere af hobbyfjerkræ pålægges at foretage registrering, og fra Fødevarestyrelsen oplyser kommunikationsmedarbejder Karin A. Harvest, at fristen for registrering af hobbyhøns i zonerne er i dag onsdag den 31. maj 2006!

Man kan enten selv kan registrere sit fjerkræ på www.fugleinfluenza.com eller ringe til fugleinfluenza-hotlinien, telefon 7013 0012.

I Beredskabsstyrelsen under Fødevarestyrelsen er der travlhed. Det er fra kontoret i Haderslev, at man skaber overblikket for den fynske situation. Herfra oplyser beredskabschefen med ansvaret for behandling af smitsomme husdyrsygdomme, Peter Bagge, at der op til weekenden var foretaget 47 registreringer, men der vil sandsynligvis indløbe flere inden fristens udløb.

Onsdag før Kristi Himmelfartsdag var fem dyrlæger i sving på Fyn, og flere vil fortsætte det videre arbejde med besøg hos de registrerede i beskyttelseszonen, som alle vil få besøg.

- Vi ser på forholdene hos de enkelte hobbyavlere og konstaterer, hvorvidt forholdene efterlever de restriktioner, som er pålagt. Vi forespørger, om der er købt eller solgt dyr fra besætningen, og drøfter med ejerne, hvilke eventuelle fejl og mangler, der skal tilpasses.

- Konstateres der konkrete ting, som skal rettes, bliver der på stedet udfærdiget et brev til ejeren, og der medtages prøver af dyr fra besætningen, nævner beredskabschefen om omfanget af besøgene.

Halvdelen af de foreløbig tilmeldte har haft besøg, men hidtil er der kun tre, som har fået påtegninger. Det har været manglende dækning med fast tag og sammenblanding af høns og ænder, som ikke må forekomme.

- Vi oplever desværre også folk med en nonchalant holdning til situationen, og det virker beskæmmende, fremhæver Peter Bagge og fortsætter:

- Når der blot hos en enkelt ikke er truffet de nødvendige forholdsregler, kan det give enorme konsekvenser for alle andre. Det gælder ikke blot de 16 professionelle fjerkræholdere i de registrerede overvågnings- og beskyttelseszoner, men for landet som helhed. Det kan godt være, at idyllen hos en hobbyavler forsvinder, men meget andet i branchen krakelerer.

- Vi har også et arbejde med at sikre, at de professionelle kan få deres dyr til slagtning. Et arbejde, der naturligvis er højt prioriteret. Samtidig er der mange vildtproducenter, som skal have deres situation vurderet, da der ikke kommer flere dyr ind i zonerne, nævner beredskabschef Peter Bagge.

TEKST: VAGN I. PERTL

Læs også