Naturens nye fynske præsident

(LANDBRUG FYN) Biolog og fynsk fritidslandbruger, Ella Maria Bisschop-Larsen, Lakkendrup, har overtaget præsidentposten i Danmarks Naturfredningsforening fra Poul Henrik Harritz.

Siden år 2000 har Ella Maria Bisschop-Larsen fra Lakkendrup ved Gudbjerg været vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men fra i lørdags efter foreningens repræsentantskabsmøde i Faaborg har hun strøget vice-betegnelsen.

Uden modkandidat overtog hun præsidentposten fra Poul Henrik Harritz, Strynø, som forinden havde kastet håndklædet i ringen, da der kom en modkandidat til posten. Ella Maria Bisschop-Larsen havde ellers gerne set, at repræsentanterne havde haft et konkret valg, siger hun til Landbrug FYN.

- Det er engagement og vilje, der driver mig til at virke for naturen. Jeg kan ikke få mig selv fra det, selv om det er en overvindelse at vælge at blive en mere offentlig person. Derfor har det heller ikke været en hurtig, men en velovervejet beslutning.

- Det er nu, jeg føler mig meget parat at yde en virkelig indsats. Det er mit forfængelige håb i den demokratiske proces for at forbedre naturen, fremhæver Ella Maria Bisschop-Larsen, der bor på fødehjemmet ved Gudbjerg sammen med ægtefællen, der også er biolog. Gården på 20 hektar drives økologisk, hvor islænderheste og får med nyfødte lam skaber trivsel i det hjemlige landboliv.

- Jeg ønsker langt flere vådområder i naturen. Det er en af mulighederne for at få viberne tilbage. Min far vidste nøjagtigt, hvor der var vibepar i markerne med det varierede sædskifte. Det kan ingen i dag opleve tilsvarende, så det bør det gøres meget for.

- I dag flytter mange på landet med ønsket om at se naturen, og det bliver i den sammenhæng interessant at følge den nye kommunale struktur. Her skal foreningen gennem lokale interesser skabe kontakt med dialog og forståelse for naturinteresserne.

- Det betyder, pointerer Ella Maria Bisschop-Larsen, at Danmarks Naturfredningsforening vil tydeliggøre, hvad vi står for, og hvad vi kan bruges til. Jeg er nemlig sikker på, at vi vinder størst respekt ved at tydeliggøre vores opfattelse.

I den sammenhæng lægger hun ikke skjul på, at udviklingen for svinebruget forekommer vanskeligt og mere belastende for naturen end kvægbruget. Store, monotone marker rummer ikke liv, mener hun.

- Når vi står for mere natur, så vil det ikke altid være foreneligt med de store industribrug i landbruget, fastslår hun.

- Jeg respekterer, at landmænd skal drive erhvervsmæssig virksomhed, men det kan også opretholdes med hensyntagen til naturen. Mere end vi kender, selv om de fleste passer godt på naturen, bemærker Ella Maria Bisschop-Larsen og fortsætter:

- Fastheden i målsætningen for Danmarks Naturfredningsforening kan måske virke ubehagelig for erhvervet, men vi vil altså sikre rent grundvand og liv i hegnene. Vi mener ikke, det er godt at have sprøjtebommen ude over hegnet.

- Der er energiopbygning i at gå nye veje. Det skal føre til resultater, så det er vigtigt, at landbrugets organisationer er med. Ikke kun med positiv kollektiv tale, som vi hører det, men også, at de enkelte landmænd bliver taget i ed på at tage stilling, så det ikke kun er naboen, som skal holde for.

- Jeg vil fastholde landbrugsorganisationerne på deres velvilje for naturens interesser, siger den nyvalgte fynske præsident, som også glæder sig over at have landmænd som medlemmer af Danmark foreningen.

TEKST: VAGN I. PERTL

Læs også