Venter utålmodigt på rigtigt forår

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Der bliver mere end rigeligt at se til på Tinghøjgård, når der endelig kan køres i marken.

Et sent forår kan være en prøvelse på en stor kvægbedrift, når markerne ikke rigtigt kan bære gyllevognene, og gyllen står helt op i spalterne i staldene.

Effektivt Landbrug aflagde tidligere på ugen igen besøg hos Karen og Bøje Pedersen på Tinghøjgård som led i vores faglige føljeton fra deres store kvægbrug ved Astrup i det sydlige Himmerland.

- Det dårlige vejr er til at blive helt stresset over. Vi forsøger at få kørt noget gylle ud hver dag, for det står helt op i spalterne. Men vi kører hele tiden fast på de våde marker, for der er kommet en del regn her i de seneste dage. Ulempen ved et sent forår som i år er, at det hele nærmest skal ske på en gang, når vi endelig for alvor kommer i gang i marken, siger Bøje Pedersen, der dog kan glæde sig over et flot solskinsvejr udenfor.

Så snart markerne kan bære, skal der køres imellem 25.000 og 30.000 kubikmeter gylle ud, så der bliver nok at se til for de to gyllevogne på hver 25 tons. Desuden skal der forårspløjes cirka 600 hektar, som bagefter skal sås til med blandt andet havre, vårbyg, majs og ærter.

Læs også