Flertal vil have alle køer på græs

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Enhedslisten vil gennem lovgivning, mærkning og forbrugeroplysning højne dyrevelfærden i mælkeproduktionen. Umiddelbart står der et folketingsflertal bag det lille venstrefløjsparti.

alle køer på græs

Enhedslisten lægger nu med et beslutningsforslag i folketingssalen til efteråret op til at ophøje Det Dyreetiske Råds udtalelser om malkekvæg til en egentlig lovgivning på området.

- Det virker uforståeligt, at malkekøerne som de eneste ikke skal være sikret af en egentlig lovgivning. De regler, der i dag, tager i al for ringe grad hensyn til dyrevelfærden, og problemer omkring en alt for høj kalvedødelighed og »taberkøer« har tidligere været fremme, siger det lille venstrefløjspartis dyrevelfærdsordfører, Per Clausen, til Effektivt Landbrug.

- Vi mener, at det må være rimeligt at tage udgangspunkt i de økologiske regler for mælkeproduktion, for økologerne viser, at det kan lade sig gøre at forene dyrevelfærd og produktion, siger Per Clausen om partiets konkrete udspil, der i et og alt vil lægge sig op ad Det Dyreetiske Råds anbefalinger.

Det lykkedes ikke i går for Effektivt Landbrug at træffes alle oppositionspartiernes dyrevelfærdsordførere. Men den vigtigste - den der kan gøre oppositionen til et flertal - nemlig Dansk Folkepartis Christian H. Hansen, har tidligere over for Effektivt Landbrug erklæret enig i Det Dyreetiske Råds anbefalinger. Også når det gælder afgræsningen.

- Det har Det Dyreetiske Råd principielt ret i. Jeg forstår godt rådets kritik, men jeg forstår også godt de forbehold, landmænd kan have. Det spørgsmål er der nok behov for en bredere og mere åben debat om, sagde han i marts.

Det sidste ser Peder Philipp, formand for Dansk Kvæg, frem til - en bredere og mere åben debat:

- Vi er ikke sat i verden for kun at producere dyrevelfærd - eller miljøhensyn. Vi er nødt til at tænke i en helhed, hvor også konkurrenceevnen tages med. Vi er parate til at levere den historie og de hensyn, forbrugerne ønsker, men når det kommer til prisen, er der sjældent sammenhæng mellem holdningerne og det, der lægges i indkøbskurven, siger han om politikerønsket om »økologi ad bagdøren«.

Læs også