Arla anker ikke

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Selv om der nu foreligger en endelig dom i konkurrencesagen, er det ikke sikkert, at Hirtshals Andelsmejeri får medhold i sit erstatningskrav på et tocifret millionbeløb, vurderer ekspert.

Med både Arla og anklagemyndighedens afkald på at anke konkurrencedommen, hvor Arla blev idømt en bøde på fem millioner kroner, fordi to Arla-medarbejdere i et enkelt tilfælde havde presset Hirtshals Andelsmejeri ud af engros-indkøbskæden Metro, foreligger der nu en endelig dom. Og dermed et grundlag for den millionerstatningssag mod Arla, som det lille Hirtshals-mejeri har bebudet.

Erstatningssagen ligger dog ikke lige til højrebenet, understreger Jens Fejø, juraprofessor og ekspert i konkurrenceret ved Handelshøjskolen i København, over for Effektivt Landbrug.

- Der er meget lidt praksis angående erstatning i forbindelse med overtrædelser af konkurrencelovgivningen. Derfor er det utrolig vanskeligt at forudsige, om Hirtshals Andelsmejeri for det første kan vinde en sådan sag, og hvilke beløb, der kan blive tale om, hvis mejeriet i givet fald skulle vinde en erstatningssag, siger han.

Professoren forklarer, at Hirtshals Andelsmejeri ved en sådan erstatningssag skal opfylde adskillige juridiske krav, der ikke altid er lige til at opfylde.

- Mejeriet skal bevise, at det har lidt et tab, og det er et krav, at dette tab er en direkte følge af overtrædelsen af konkurrenceloven. Derudover skal mejeriet blandt andet også bevise, at det selv har gjort, hvad det kunne, for at begrænse dette tab mest muligt. Og disse krav kan være svære at opfylde.

- Derfor er det også fuldstændig umuligt at udtale sig om, hvordan et sådan erstatningssag kan falde ud. I særdeleshed fordi erstatninger i forbindelse med konkurrencesager er et forholdsvis ubetrådt område, fastslår professor Jens Fejø, som dog kan oplyse, at EU-kommissionen netop er barslet med en grønbog, der peger i retning af at styrke muligheder for at få erstatning i sådanne sager.

Vi stopper her. Vi skal se fremad. Så kort og kontant var meldingen fra Arla-direktør Peder Tuborgh efter beslutningen om ikke at anke. Han synes dog ikke om, at Arla er blevet stemplet for at misbruge sin stilling.

- Selv om vi er skuffede, kan vi konstatere, at dommen handler om et enkeltstående tilfælde, og at der ikke sættes spørgsmålstegn ved vores generelle forretningsmetoder og overordnede strategier. Jeg er ked af, at vi selv har bragt os i en situation tilbage til 2003, hvor man har kunnet sætte spørgsmålstegn ved, om vi har gjort noget rigtigt eller forkert. Og det er ikke godt nok, siger Peder Tuborgh.

- Det er en lettelse, at Arla har erkendt, at de er dømt. Og det har de jo indset, når de ikke vil anke dommen. Vi er nu nødt til at gå videre med vores civile erstatningssag mod Arla for at få dækket de omkostninger, vi har haft, siger bestyrelsesmedlem i Hirtshals Andelsmejeri, Niels Ole Volhøj.

Læs også