Kvægrådgivning over bælterne

(LANDBRUG FYN) Med nye samarbejder fra nytår kan de fynske kvægbrugere nu også vælge rådgivere fra Sjælland og det sydlige Jylland.

I den forgangne uge blev hele to nye samarbejdsaftaler for rådgivning for de fynske kvægbrugere offentliggjort.

Fyns Familielandbrugs kvægbrugsrådgivning går 1. januar 2006 går sammen med seks kvægbrugskontorer i Syd- og Sønderjylland og danner Syddansk Kvæg, medens LandboFyn og Agrogården til nytår finder sammen med Østlige Øers Kvægbrugsrådgivning, der dækker Sjælland og Sydhavsøerne.

Dermed får de fynske kvægbrugere muligheden for at frit vælge rådgivere - henholdsvis fra det sydlige Jylland og fra Sjælland.

For Fyns Familielandbrugs vedkommende er der foruden Vejle Amts Familielandbrug og Ribe Amts Familielandbrug, som der i forvejen samarbejdes med omkring kvægrådgivning, også fire andre sønderjyske foreninger med i det kommende Syddansk Kvæg. De fire er Sønderjysk Familielandbrug, Sønderjysk Landboforening, LandboSyd og LHN.

Denne konstellation har tilsammen 15 rådgivere. Fra starten vil rådgivningen have udgangspunkt fra de centre, hvor der i dag er kvægbrugsrådgivning. For Fyns Familielandbrugs vedkommende vil det dermed fortsat være kvægbrugskontoret i Vejle.

Men det er planen, at rådgiverne i løbet af et års tid skal samles på landbrugscentret i Vojens.

Niels C. Justesen er udpeget som ny chefkonsulent for det kommende fælles Syddansk Kvæg.

Det nye samarbejde mellem Agrogården, LandboFyn og ØØK får i alt 17 konsulenter, der er placeret med henholdsvis fem i hver af de to fynske centre og syv hos ØØK i Slagelse.

- Det er en erkendelse af, at jo flere rådgivere, jo flere kompetencer vil der kunne trækkes på, siger kvægbrugskonsulent Per Einshøj, der ved onsdagens årsmøde i Fællesudvalget for Kvæg præsenterede nyskabelsen.

- Og, fortsatte han, jeg er overbevist om, at fremtiden vil bringe flere af disse alliancer for på sigt at kunne opretholde de kompetencer, der skal til for at betjene fremtidens kvægbrugere.

Samarbejdet medfører ikke personalemæssige ændringer, men for kvægbrugerne bevirker det, at man nu frit kan kontakte rådgiverne i det nye netværk på tværs af Storebælt.

Hvad angår omkostninger til bro eller færge mellem landsdelene, så vil omkostningerne hertil blive opkrævet sammen med den til enhver tid gældende timepris.

Der ændres ikke ved organisationen bag netværket, understreges det.

TEKST: ERIK HANSEN

Læs også