Region Nord tager form

(Effektivt Landbrug) Forslaget om at landmænd fra Skagen over Hanstholm, Harboøre, Hobro og Hals kan komme i samme forening, blev sendt til drøftelse i otte lokale foreninger i går.

Der var positive reaktioner bordet rundt, da Torben Myrup, formand for Vesthimmerlands Landboforening, i går havde inviteret nordjyske formænd og næstformænd til en snak om dannelsen af en stor nordjysk forening under Dansk Landbrug.

På Kimbrerkroen i Års, hvor Torben Myrup havde sat kollegerne rundt om Limfjorden stævne, var reaktionerne umiddelbart positive. Kun en enkelt forening, Mors Landboforening, var ikke repræsenteret, og det tilskriver den vesthimmerlandske initiativtager en kommunikationsbrist.

- Det er aftalt, at visionen om en Region Nord, omfattende både de lokale landboforeninger og lokale foreninger under familielandbruget, nu skal drøftes under vinterens generalforsamlinger i de respektive foreninger. Derefter kalder jeg sammen til en ny snak til foråret, fortalte Torben Myrup til Effektivt Landbrug umiddelbart efter gårsdagens møde i Års.

Torben Myrup fik på mødet tilbagemeldinger, hvor de deltagende tilkendegav, at sagen ikke bør trækkes i langdrag.

- Vi har jo ingenting besluttet, men det er vigtigt at forstå, at forslaget ikke handler om et rådgivningsselskab som det tidligere Landbo Limfjord-forslag. Det her handler om at slå de otte foreninger sammen til én forening med alt, hvad det indebærer.

- Derfor skal samtlige foreninger ifølge forslaget opløses og alle pengene puttes i en kasse, lyder Torben Myrups forslag.

1. juni 2005 var der i de foreninger, forslaget omfatter, sammenlagt 6.059 medlemmer.

- Lige nu er vi vel allerede nede på 6.000, for der nedlægges jo landbrug hver dag. Dermed bliver det da en stor forening, men så er det heller ikke værre. For eksempel var der i 1950 8.000 medlemmer i Aalborg Amts Landboforening, så det er jo egentlig bare en naturlig udvikling.

Uden at Torben Myrup kan sætte et præcist antal på de cirka 400 medarbejdere i alle foreninger, kan han dog berolige medlemmerne med, at der i forslaget ikke bliver tale om at bygge et stort centralt marmorpalads til de mange ansatte.

- Der er tale om et så stort geografisk område, at medarbejderne skal blive der, hvor de er allerede nu. Nemlig tæt på medlemmerne. Men det skal også tænkes forretningsmæssigt på den måde, at vi bliver en virksomhed, der er så dygtige, at der kan leveres ydelser og rådgivning til andre end landmændene. For eksempel tror jeg, der kan blive en vigtig opgave med at yde de nye kommuner rådgivning. Sådanne opgaver er jeg sikker på, vi også vil kunne løse.

Organisatorisk skal Region Nord ifølge Torben Myurups oplæg opdeles i fire nogenlunde lige store kredse med mindst en 1.400-1.500 medlemmer i hver kreds. Fra hver kreds vælges der så til bestyrelsen, som selv konstituerer sig.

- Strukturen bliver ligeledes med fagudvalg, som vi kender det, fastslår Torben Myrup og tilføjer, at der i en sådan struktur naturligvis bliver væsentlig færre folkevalgte.

- Egentlig er det jo blot en konsekvens af, at man centralt har sammenlagt Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug. Nu følger vi blot efter ude i landet ved at foreslå de lokale foreninger i de to lejre nedlagt og danne en ny fælles forening, siger Torben Myrup.

Den vesthimmerlandske initiativtager ser også muligheden i, at en ny stor forening kan markere nordjyske synspunkter endnu kraftigere i debatten.

Læs også