Ombejlet grovvareforretning

(Effektivt Landbrug) FUSIONSIVER: Andelshavere fra Vallekilde-Hørve Andels Grovvareforretning fik nyt tilbud efter fynske S.A.B. fusionstilbud blev kendt.

Vallekilde-Hørve Andels Grovvareforretning (VHA) på Sjælland med en omsætning på 70-85 millioner er ombejlet. Ledelsen havde til medlemsmødet mandag aften grundigt forberedt et forslag om fusion med fynske S.A.B. med en omsætning på 650-700 millioner kroner. S.A.B. har hovedsæde i Skamby på Fyn. Både Vallekilde-Hørve og S.A.B. er medlemmer af Den lokale Andel.

- På Sjælland har der ikke været de samme fusioner i Grovvarebranchen som i Jylland. Vi mangler en strukturtilpasning og talte derfor allerede i december sidste år om en sjællandsk fusion. Dengang var det kun Roskilde Andel, der var positiv. Vi blev så bedt på vores sidste generalforsamling i april om at undersøge andre fusionsmuligheder. Det gjorde vi, fortæller VHA’s formand Mogens Jespersen.

- Bestyrelsen finder, at det bedste forslag om fusion er med S.A.B. Vi i VHA er en korntung forretning, S.A.B. er en fodertung forretning med egen foderfabrik, derfor er vi gode til at supplere hinanden. Vi får muligheden for at spare mellemhandlere og det kan på sigt give vore medlemmer 2-4 kroner mere pr. 100 kilo korn, siger VHA’s formand Mogens Jespersen.

- Der er tale om en fuld fusion med S.A.B. Den egenkapital, der er opført på navn, vil også fremover stå på navn og blive forrentet fuldt ud, fortæller forretningsfører Jacob Andersen fra VHA.

- I lørdags kom så et sammenslutningstilbud fra Roskilde Andel, Østsjællands Andel, (ØA) og Sydvestsjællands Andels Grovvareforretning, (SAG). De vil udbetale 30 millioner kroner for vores andelsgrovvareforretning. Den slags tilbud er der ikke kutyme for i branchen, men vi vil selvfølgelig orientere om tilbuddet i aften, sagde Jacob Andersen til Effektivt Landbrug forud for mødet mandag aften.

- Det tilbud er kun kommet i stand, fordi vi har den anden fusionsplan klar, mener formand Mogens Jespersen fra VHA’s bestyrelse.

- Fristelsen er selvfølgelig stor, specielt for de landmænd, der vil til at holde op. Men to tredjedele af vores egenkapital står i forvejen på navn, det vil de blive ved med ved en fusion med S.A.B.. Kommer pengene til udbetaling nu, bliver de beskattet med 50 procent, understreger Mogens Jespersen, der er ret imponeret over, at nogen vil betale så meget for at holde S.A.B. ude fra Sjælland.

- Samtidig vil vi som fortsættende landmænd gerne bevare konkurrencesituationen på Sjælland. Hvis der kun bliver et sjællandsk selskab under DLA sammen med DLG forringer det konkurrencesituationen, mener Mogens Jespersen, der forventer øget aktivitet i Vallekilde-Hørve ved en fusion med S.A.B.

- Og ØA har ikke nogen tradition for at udbetale noget, understreger Mogens Jespersen, der ikke er i tvivl om, hvad han vil anbefale sine medlemmer at stemme, når forslagene kommer til afstemning på VHA’s ekstraordinære generalforsamling mandag den 5. september.

Af Anne-Marie Glistrup

- Vi har afgivet et tilbud om, at egenkapitalen i Vallekilde-Hørve Andels Grovvareforretning bliver udbetalt til medlemmerne, og de derefter kommer med på lige vilkår i det fællesskab Den lokale Andel ønsker på Sjælland, fortæller Knud Vest, formand for Roskilde Andel. Roskilde Andel står sammen med Østsjællands Andel (ØA) og Sydvestsjællands Andels Grovvareforretning (SAG) om et tilbud til Vallekilde-Hørve Andels Grovvareforretning, hvorefter VHA’s medlemmer får udbetalt deres egenkapital, før de indtræder i fællesskab med de øvrige foreninger.

- Medlemmerne fra Vallekilde-Hørve kommer efterfølgende med i den ufordelte fælles formue på lige vilkår. Vi har også tidligere betalt med egenkapitalen, da vi for eksempel fik Merløse med, siger Knud Vest.

- Der er ikke noget, der er normalt i branchen, men vi skønner, at det er det, der skal til i denne situation, hvor de i VHA har et alternativt tilbud. Vi ønsker at danne et samlet Sjællandsk Andel, og vi ønsker at få dem med, fortsætter Knud Vest.

- Vi vil samle den lokale andel på Sjælland. Reelt halter vi jo bagud på det punkt her på Sjælland og strukturudviklingen går så stærkt nu, at det er på høje tid at handle. Vi kan samlet set få en omsætning på to milliarder kroner og en egenkapital på 300 millioner kroner. Vi får et kornindtag på 900.000 ton, en foderfabrikskapacitet på 600.000 ton samt såsædskapacitet på 50.000 ton. Den lokale Andel kan på den måde blive en meget stærk forretning på Sjælland. Det vil vi gerne være med til at sikre, understreger Knud Vest.

- Vi har overgivet vores tilbud til bestyrelsen i VHA og så må de lægge det frem til deres medlemmer, om de synes det samme, siger Knud Vest.

Forslaget bliver debatteret til Vallekilde-Hørve Andels Grovvareforretning medlemsmøde mandag efter redaktions slutning.

Læs også