Kvotebørs ligger fast

(Effektivt Landbrug) FORANDRINGER: Dansk Kvægs formand åben over for løbende kvotebørser, men kun på længere sigt. Mejeriforeningens formand enig.

Der skal ikke være en løbende børs lige nu, for det ville skabe store udsving i ligevægtsprisen. Det mener formand for Dansk Kvæg, Peder Philipp.

- Der skal være så store mængder i udbud, at man kan få, hvad man ønsker, ellers bliver der for store udsving, og før vi kan få en løbende børs, så skal vi have lukket efterspørgslen ud af markedet. I et stykke tid fremover vil vi have en høj efterspørgsel, fordi nogle producenter har været lukket inde i kortere eller længere tid, siger Peder Philipp, der ellers erklærer sig positiv over for det forslag, som mælkeproducenten Jorrit Jorritsma stillede i gårsdagens udgave af Effektivt Landbrug.

Jorrit Jorritsma foreslog, at man skulle lave kvotebørser på ugentlig basis for at undgå de store prisudsving. Formanden for Dansk Kvæg, Peder Philipp, vil dog gerne lade den nye aftale virke først.

- Men det gode ved den aftale er, at der ikke er nogen løbsdato på, så hvis der kommer gode forslag til ændringer, så kan vi rette det ind. Men det kan også virke utrygt, hvis der hele tiden sker ændringer, siger han.

Formand for Mejeriforeningen og næstformand i Dansk Kvæg Kaj Ole Pedersen peger på, at problemet ikke er systemet, men det er den manglende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter mælkekvoter.

- Det, vi oplever nu, er, at mælkeproducenterne er i gang med at investere til en produktionskapacitet på 6 milliarder kilo mælk, mens der kun er kvoter til 4,5 milliarder kilo. Det er problemet, siger Kaj Ole Pedersen.

Læs også