Ny situation for kartoffelavlerne

(Effektivt Landbrug) STRATEGI: 1. oktober må kartoffelavlerne ikke mere anvende Sencor. Derfor skal der lægges en ny strategi for ukrudtsbekæmpelsen.

De danske kartoffelavlere står i en ny situation. Fra 1. oktober 2005 er det ikke mere tilladt at anvende Sencor WG. Derfor skal avlerne til at anvende en ny strategi, når de skal bekæmpe ukrudt i kartoffelmarkerne.

Hvilke muligheder, der er, fik mellem 200 og 250 kartoffelavlere fra hele landet en mulighed for at stifte bekendtskab med, da der i torsdags var »Kartoffeldag« på Hejmdal ved Tarm.

- De forsøg, vi har anlagt, viser, at man kan komme langt med Roundup, hvis man får sprøjtet i god tid, før fremspiringen af kartoflerne. Hvis man lægger noget Fenix ud efterfølgende, så har man stadigvæk Titus at gøre godt med senere, siger Anette Møller Sørensen, planteavlskonsulent i Jysk Landbrugsrådgivning, som sammen med Danespo A/S stod som arrangør af kartoffeldagen.

- Avlerne skal lige vænne sig til den nye strategi, og hvordan man skal håndtere den, for med Sencor skete der ikke så meget ved at sprøjte lidt senere på lidt større ukrudt. Sencor kunne rydde godt op alligevel. Nu skal man til at være mere påpasselige og komme ud i rette tid, før ukrudtet bliver for stort, påpeger Anette Møller Sørensen.

I forlængelse af sidste års forsøg var der også i år anlagt forsøg med placeret gødning for at øge nyttevirkningen af det kvælstof, kartoflerne gødskes med og for at minimere udvaskningen af kvælstof.

- Forsøgene har bekræftet, at man får et pænt merudbytte ved at placere gødningen samtidig med lægning af kartoflerne. Sidste år gav det et merudbytte på 160 tønder, og i de aktuelle forsøg kan vi allerede se en forskel på farven i de forskellige parceller med placeret gødning i forhold til bredspredning. Så jeg forventer også et pænt merudbytte i år, selv om vi ikke har haft så stor udvaskning i juni, siger Anette Møller Sørensen, som understreger, at placering af gødning først og fremmest er relevant på vandet sandjord.

De fremmødte kartoffelavlere kunne også konstatere, at bejdsemidlet Monceren Extra er et lovende middel mod cikader, som kan være årsag til store udbyttetab i kartoflerne.

- Vi havde håbet på, at midlet havde været klar til i år, men det nåede ikke gennem Miljøstyrelsens godkendelsesprocedure. Men det ser under alle omstændigheder lovende ud, siger Anette Møller Sørensen.

Læs også