Fynsk samling om sukkerroerne

(Landbrug Fyn) Beregninger viser, at potentialet til højere udbytter er større ved Assens Sukkerfabrik end på Lolland-Falster.

Fynsk samling om sukkerroerne

Beregninger viser, at potentialet til højere udbytter er større ved Assens Sukkerfabrik end på Lolland-Falster.

Med EU-Kommissionens forslag til en reform af EU’s markedsordning for sukker, der skal træde i kraft 1. juli 2006, er der lagt op til en drastisk reduktion af EU’s interne sukkerpris med 39 procent over de næste to år.

Selv om sukkerroedyrkerne ifølge forslaget vil modtage en kompensation på 60 procent af den indkomstnedgang, som prisfaldet vil medføre, må de danske dyrkere imødese en indtjeningsnedgang på ca. 5.000 kr. pr. ha.

Konkurrencekraft

På denne baggrund - og på baggrund af udtalelser fra Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke om, at konkurrencekraften var langt større på Lolland-Falster end på Fyn, - blev der i torsdags afholdt et møde mellem bestyrelserne for De Fynske Landboforeninger og Dyrkerforeningen ved Assens Sukkerfabrik.

- Til mødet havde Patriotisk Selskab udarbejdet nogle beregninger ud fra regnskaber fra selskabets medlemmer såvel på Fyn som på Lolland-Falster, fortæller formanden for Dyrkerforeningen ved Assens Sukkerfabrik, Peder Hovgård Rasmussen, Saltofte.

- Grundlaget for beregningerne var de gennemsnitlige udbytter for årene 2001, 2002 og 2003 i byg, hvede og sukkerroer, henholdsvis på Fyn og på Lolland-Falster. Tallene viser, at vore udbytter er lavere både i korn og sukkerroer, siger Peder Hovgård Rasmussen. Det peger umiddelbart på en lavere konkurrencekraft. Men forskellen er meget lille.

Større udbyttepotentiale

- Men, understreger formanden, potentialet til højere udbytter er nok større ved Assens Sukkerfabrik end på Lolland-Falster. Det hænger sammen med, at der her er forholdsvis flere dyrkere med mindre arealer.

- Med den lavere roepris vil transporten udgøre en større del af omkostningerne. Derfor er der ingen tvivl om, at roerne vil flytte tættere på sukkerfabrikkerne. Og nogle af dem, der har lave dækningsbidrag i sukkerroerne, vil være nødt til at holde op. Det vil betyde en mere effektiv produktion - og dermed en større vækst i udbytterne.

Uændrede kvoter i 4 år fra 2006

- I reformforslaget ligger, at kvoterne ikke bliver skåret ned de første fire år fra 2006. I dag er EU’s samlede sukkerkvote på 16 mio. tons. Målet er at komme ned på 12 mio. tons sukker i hele EU.

- EU vil i første omgang undlade at sænke sukkerprisen i butikkerne og derved oparbejde en pulje til opkøb af op til 4 mio. tons sukkerkvote. Hvis det lykkes, bliver der ikke rørt ved kvoterne generelt.

- Nu skal reformforslaget igennem Ministerrådet og EU-Parlamentet. Og vi ved, at i hvert fald 10 lande er imod forslaget, påpeger Peder Hovgård Rasmussen. EU’s landbrugsministre skal behandle reformforslaget første gang i Bruxelles den 18. juli. I den forbindelse bliver der en stor demonstration med deltagelse af landmænd fra samtlige berørte lande. Vi regner med at stille med 20 mand fra Danmark. Sukkerreformen skal endeligt vedtages i november.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også