»Vi vil gerne i dialog«

(Effektivt Landbrug) SAMTALE: I sin velkomsttale på Roskilde Dyrskue lagde formand Povl Fritzner op til dialog med omverdenen generelt og politikerne i særdeleshed.

- Det er en vigtig del af Roskilde Dyrskues målsætning er at skabe dialog mellem land og by, fastslog formand Povl Fritzner.

Som noget nyt havde Landboforeningerne og familielandbrugets foreninger på Østlige Øer inviteret borgmestrene fra alle kommunerne på Sjælland, Lolland-Falster og Møn med til åbningsfrokosten på Roskilde Dyrskue.

- Vi ønsker at bringe landbruget tættere sammen med de offentlige myndigheder. Det er parter, som i fremtiden og i fællesskab skal forme udviklingen i og omkring det åbne land, sagde formanden.

Povl Fritzner understregede, at dyrskueledelsen har en dobbelt målsætning for skuet.

- Vi lægger vægt på, at Roskilde Dyrskue på den ene side skal være landbrugets åbne udstillingsvindue med formidling, information og dialog om landbrugets forhold og produktion.

- På den anden side skal Roskilde Dyrskue fortsat være et arrangement på højt fagligt niveau. Det skal være interessant for landmænd og udstillere at være med på skuet i Roskilde, fastslog formanden.

- Vi vil gerne fra landbrugets organisationer sende et signal til jer om, at vi er her, og at vi gerne vil i dialog om den fremtidige udvikling af vores erhverv og af de områder, vi bor og virker i, lød det fra formanden.

I den forbindelse fremhævede Povl Fritzner flere områder. Blandt andet pegede han på en skævhed i debatten om natur og miljø.

- Jeg synes nogen gange, at der er en skæv vægtning af de udfordringer, vi står overfor. Der mangler fokus på de store mængder af miljøfremmede og mere eller mindre ukendte stoffer, som vi alle sammen belaster det fælles miljø med hver dag. I stedet oplever vi en næsten ensidig fokusering på kvælstof og fosfor fra landbruget. Det synes jeg er politisk ansvarsforflygtigelse.

Det næste punkt, som formand Povl Fritzner tog fat i, var biobrændstoffer og afgiftsregulering.

- Biobrændstoffer er en oplagt måde at mindske CO2-udledningen og forbedre miljøet i det hele taget på. Det er en metode, der for længst er taget i brug i de andre europæiske lande.

- Ved at satse på biobrændstoffer kan Danmark ikke blot sikre regional beskæftigelse, men vi kan også give de højteknologiske virksomheder en platform på hjemmemarkedet.

- Vi har altså brug for en afgiftsregulering, så biobrændstofferne prismæssigt kan tage kampen op med diesel og benzin i Danmark. Og vi håber og tror på, at der kommer et øget pres på fra EU, men vi synes landspolitikerne er lidt usynlige og uansvarlige i den her sag.

- Jeg tror også, der ligger en opgave foran os i at indgå i et tættere samarbejde med den farmaceutiske industri om udviklingen af fremtidens produktion, lød det fra formanden.

- Vi skal være med til at udvikle planter og dyr til den del af industrien, der arbejder med menneskers sundhed og trivsel. Der er behov for vækst, innovation og udvikling af nye specialiserede afgrøder og produktioner til gavn for fremtiden og helheden, sagde Povl Fritzner.

Afslutningsvis fastslog formand Povl Fritzner i sin åbningstale på Roskilde Dyrskue, at landbruget er parat til dialog med virksomheder, detailhandel, forbrugere, myndigheder og alle andre om udviklingen af nye produktioner til gavn for velfærdssamfundet.

Læs også