Løbske omkostninger i RYK

(LANDBRUG SYD) Landmand Poul Justesen, Toftlund, mener, at RYK har mistet grebet omkring omkostningsstyringen. Selv har han på under et år oplevet at den samlede betaling til registrerings- og ydelseskontrollen er steget med langt over 40 procent.

Landmand og tidligere medlem af repræsentantskabet i den nu nedlagte Sønderjyllands Kontrolforening, Poul Justesen, har hele vejen igennem været modstander af registrerings- og ydelseskontrolsamarbejdet RYK. Samarbejdet betegner han som et prestige-projekt igangsat af Dansk Kvæg. Nu under et år efter at han er kommet med i RYK, må han konstatere, at modstanden har været begrundet.

Det har nemlig vist sig at være mere end svært for registrerings- og ydelseskontrollen RYK, at holde budgettet, hvor alene startomkostningerne har været langt højere end forudset. I nyhedsbrevet Dansk Kvæg kunne man i begyndelsen af maj læse, at årsregnskabet, der i den forbindelse dækker de første 16 måneder efter sammenlægningen af de regionale kontrolforeninger, viser et underskud på 10,65 mio. kroner, hvilket har betydet. at man for at sikre egenkapitalen besluttede, at kvægbrugerne skulle betale 13 kroner pr. ko for at dække underskuddet.

Men i virkeligheden er udgifter og omkostninger ifølge Poul Justesen steget langt mere. For det er ikke kun de 13 kroner pr. ko, der er påført kvægbrugerne som ekstra betaling. Også eksempelvis ko-bidrag, grundbeløb og timebetaling er steget markant det seneste år, hvor Poul Justesen ud fra fakturaer og egne beregninger kan se, at de samlede udgifter til RYK alene her er steget med præcis 38,6 procent siden 1. april 2004. Og medregnes de 13 kroner pr. ko, lyder den samlede stigning på ikke mindre end 46,7 procent, eller i kroner og øre næsten 11.000 kroner, for besætningen på 145 køer, hvilket, han mener, er både uacceptabelt og meget langt fra det han blev lovet:

- Det er langt fra det, vi blev lovet i oplægget fra RYK, siger Poul Justesen, der oplever samme kritik fra flere af sine kolleger lokalt. Samtidig er han ikke et øjeblik i tvivl om, at man ved at have fortsat med Sønderjyllands Kontrolforening, kunne have tilbudt det samme som RYK, men til en langt lavere pris.

Direktør i RYK, Niels Henning Nielsen, har ifølge Dansk Kvægs Nyhedsbrev erkendt, at man har været for optimistiske omkring sit skøn af omkostningerne.

- Forklaringen er, at vi i det første budget tog udgangspunkt i en modelberegning udarbejdet på baggrund af tre eksisterende kontrolforeninger. Den beregning har desværre vist sig ikke at være dækkende overfor det samlede billede, siger Niels Henning Nielsen ifølge nyhedsbrevet.

Han understreger samtidig over for Landbrug SYD, at der set ud fra landsgennemsnittet ikke har været stigninger i de enkelte ydelser, sådan som Poul Justesen har oplevet det.

Samme melding lyder fra RYK´s formand Erik Jørgensen, der påpeger, at der faktisk på landsplan blev opkrævet mellem 6 og 8 mio. kroner mere hos landmændene tilbage i 2003, der var det sidste år med de enkelte regionale kontrolforeninger.

- Jeg er godt klar over, at man nede i Sønderjylland havde lave priser, men samtidig investerede man heller ikke. I RYK er der blevet investeret i nye og langt bedre kontroludstyr, siger Erik Jørgensen.

Han erkender dog, at der har været store regionale forskelle i de priser de enkelte kontrolforeninger tidligere har kørt med, der derfor har betydet, at nogle har oplevet stigninger i opstarten ved RYK, mens andre har oplevet at få billigere ydelser. Og her har »taberen« blandt andet været Sønderjylland, mens en af »vinderne« har været Fyn.

- Til gengæld har mange af udgifterne ved opstarten af RYK være engangsudgifter, og landmændene vil ikke opleve stigninger eller ekstraomkostninger de kommende kvartaler, som det er set i de første kvartaler, lyder det fra formanden.

Også fra Dansk Kvæg er man opmærksom på udgifterne i RYK. I Dansk Kvægs Nyhedsbrev er udmeldingen fra formand i Dansk Kvæg og bestyrelsesmedlem i RYK, Peder Philipp klar:

- Forventningen fra bestyrelsen er at RYK finder yderligere effektiviseringer af driften, så man fra næste regnskabsår kan se balance mellem udgifter og indtægter.

I Sønderjylland har man imidlertid mistet tilliden til RYK. For her er holdningen hos Poul Justesen og en gruppe af hans kolleger, at RYK ikke har opfyldt de løfter, man gav, for at få medlemmerne af Sønderjysk Kontrolforening til at gå med i RYK.

Og man frygter, at udgifterne blot vil fortsætte med at stige. Derfor overvejer man to muligheder. Enten udmelding af RYK eller, som man allerede er i gang med, at undersøge, hvorvidt man kan etablere et alternativ til RYK, hvor man enten selv eller i samarbejde med andre landsdele eller endda Nordtyskland, kan etablere et billigere alternativ.

Og Poul Justesen genkender heller ikke argumentet om investeringerne i nyt udstyr hos RYK, hvor han har kunnet konstatere, at man stadig i Sønderjylland kører med det gamle oprindelige udstyr. I det hele taget har han ikke den store tiltro til det nye registrerings- og kontrolsamarbejde, der indtil videre kun har budt på ekstra omkostninger for hans bedrift.

Læs også