Billedbeskeder i stalden

(LANDBRUG SYD) På Gråsten Landbrugsskole vil de nye modul 1A-elever, der begynder til august, ikke kun blive mødt med teori i klasselokalet. Fremover vil de kunne se teorien udmøntet i praktiske billedbeskeder i stalden.

Til august bliver det lidt lettere at være elev på modul 1A på Gråsten Landbrugsskole. De nye elever kan til den tid glæde sig over, at 1A’erne lige nu sveder over et projekt, der i al sin enkelthed går ud på, at teoretiske beskeder skal laves til små billedbeskeder. På den måde får de let ved at færdes i stalden. En tur i stalden bliver lidt ligesom, når man går en tur i trafikken. Her fortæller piktogrammer, hvornår vi må gå, og hvornår vi skal stå.

- Når eleverne lærer noget i klasselokalet, skal de lave et billede. For eksempel fortæller jeg, hvordan de skal blande mælkeerstatning, og hvilken sæk de skal tage af. Tager man af den forkerte sæk, kan det jo blive katastrofalt for kalvene, siger Lene Jørgensen, der er kvæglærer på skolen.

Brugsanvisningerne til de forskellige arbejdsopgaver bliver desuden forsynet med små tekstbeskeder.

Ideen bag projektet er, at også de elever, der har svært ved det med bogstaver, kan få noget ud af staldpraktikken på landbrugsskolen.

- Man kunne godt udelukkende bruge teori, men da en stor andel af vores elever har svært ved at læse, gør billedbeskeder hverdagen meget lettere for dem. Og man forstår også bedre teorien, hvis man samtidig ser et billede, siger Lene Jørgensen.

På Gråsten Landbrugsskole er der faktisk ikke langt fra teori til praksis, for det tager ikke lang tid at gå fra klasselokalerne i hovedbygningen, og dertil kommer, at der i umiddelbar tilknytning til staldene er teorilokaler.

Modul 1A varer to måneder, og skolen vægter de to ugers praktik på modulet meget højt. Derfor er der altid en lærer med i stalden, samtidig med at staldpersonalet giver råd og vejledning, for det handler om at lære ved at gøre.

- Og sådan har det også været med billedbeskederne. De er lavet i et samarbejde mellem eleverne, faglærerne for kvæg og svin og Edb-lærerne. Vi har undervist dem i teorien, og de har så sat det op på computeren med tekst og billeder, fortæller Lene Jørgensen.

Til august begynder godt 60 nye 1A’ere på Gråsten Landbrugsskole.

Efter Sønderjyllands Genforening med Danmark i 1920 ønskede en kreds af borgere, at der blev etableret en dansk landbrugsskole i Sønderjylland. Der blev oprettet en skolekreds og den 10. juli 1922 var der en stiftende generalforsamling i »Selskabet Gråsten Landbrugsskole«. Senere blev der indsamlet penge, og gården Fiskbæk blev købt af Statens Jordlovsudvalg i 1924.

Fiskbæks historie går tilbage til 1500 – 1600 tallet, hvor Ahlefelderne ejede Søgård Gods sammen med størstedelen af det øvrige Sundeved, som igen hørte under hertugen af Gottorp.

Der hvor landbrugsskolens gård Fiskbæk ligger i dag, lå der indtil 1.600 en landsby der hed Fiskbæk. Landsbyen var på 11 ejendomme. De syv hørte under Ahlefelderne og de fire hørte under Hertug Hans den Yngre på Sønderborg Slot.

I dag hører der 200 hektar med til landbrugsskolen, der driver et tidssvarende landbrug med 400 søer og 130 køer.

Læs også