Billig dollar dyr for EU’s korneksportører

(Effektivt Landbrug) OP OG NED: Sojapriserne er steget betydeligt på Chicago Board of Trade på det seneste. Men en svækket dollar i forhold til euro samt sojaskrå-priser, der ikke kan følge med de øvrige sojaprodukter, betyder, at vi reelt ikke skal betale ekstra for sojaskrå. Til gengæld svækker den svage dollar vores konkurrenceevne som korneksportører.

Det er ikke kun den danske svinekød- og mejerieksport, der er under pres af den seneste tids faldende dollarkurs. Også Europas korneksportører har det svært på eksportmarkederne, hvor kornet handles i dollars.

Problemet for EU-korn er, at når dollaren falder i forhold til euro, så svækkes den europæiske konkurrencedygtighed, og det kan i høj grad mærkes på stemningen på de to store kornbørser i Europa, LIFFE i London og MATIF i Paris.

Her har man i de seneste dage oplevet priser på kornfutures, der på det nærmeste har været handlet til uforandrede priser. Samtidig går det trægt med at få gang i korneksporten ud af Europa, hvilket ikke lige er vand på EU’s og korneksportørernes mølle.

Europa står nemlig med et betydeligt hvedeoverskud. En del af dette overskud køres direkte på interventionslagre, og er dermed reelt ude af markedet. Der pønses dog på at give eksportstøtte til interveneret korn, men foreløbig ligger interventionskornet trygt på de stadigt voksende interventionslagre, der ventes at nå op omkring 15 millioner tons i dette høstår.

Oveni kommer, at der fortsat vil være i omegnen af 10 millioner tons hvede ude i fri handel, altså korn, som gerne skulle sælges på verdensmarkedet, før korn af ny høst skal ind på lagrene her til sommer.

For at sætte skub i korneksporten har EU-kommissionen som bekendt indført eksportstøtte til hvede. Støtten har været hårdt kritiseret fra fransk side, hvorfra det er blevet påpeget, at hverken støttens størrelse eller de støttede mængder har været store nok.

Gennem den forgangne uge har eksportstøtten imidlertid været oppe på 10 euro pr. tons. Og præcis et sådant tocifret støttebeløb har været efterspurgt af de store korneksportører i Europa.

Støtten er imidlertid devalueret i takt med, at dollaren er faldet i værdi overfor euro.

Det betyder, at EU-kommissionen endnu engang må til lommerne, hvis der skal gang i en eksport, der batter noget. Og det vil sige en eksport på 400.000-500.000 tons hvede hver uge høståret ud.

I de seneste uger har eksportsalgstallene ud af EU været højere end 400.000 tons, ligesom der fortsat er set et højt interventionstempo. Begge dele har i de forgangne uger bidraget til, at stemningen blev mere optimistisk med hensyn til at få eksporteret de ønskede mængder ud af Europa.

Den faldende dollar har dog fået stemningen til at vende igen, fordi dollarkursen indirekte bremser Europas korneksport. Senest har Egypten, der er et af klodens største kornimporterende lande, valgt at købe hvede i Syrien og i Australien på bekostning af fransk hvede. Det tages som et klart tegn på, at EU-hveden igen er kommet under prispres.

Spørgsmålet er nu, hvor aggressiv en støttepolitik EU vil føre. Hvis man hæver eksportstøtten til nye højder, kan det udmærket betyde, at der for alvor bliver udskibet store mængder korn fra Europa.

Fortsætter det billede igennem marts og april, er det endda ikke usandsynligt, at vi ender med at stå med et oversolgt marked i maj/juni med stigende priser til følge. Meget afhænger dog af, hvilken kurs dollaren tager, og hvilken støttepolitik EU vælger.

Dollarens fald er imidlertid ikke kun dårligt nyt for danske landmænd. I hvert fald ikke hvis man er husdyrproducent og har brug for sojaskrå i sin foderblanding. Godt nok er sojaprisen gået betragteligt i vejret over de seneste uger.

Målt i dollars er priserne på Chicago Board of Trade gået op med cirka 35 dollar pr. tons (ca. 20 kroner pr. 100 kilo) eller små 25 procent siden den 7. februar, hvor priserne ramte bunden i denne omgang.

Men med vores øgede købekraft, der kommer som følge af euro/kronens stigende værdi over for dollar, er priserne basis leveret med skib i dansk havn ”kun” gået op med 12-14 kroner pr. 100 kilo – alt efter termin.

Læs også