Svineproducenter under fortsat pres

(LANDBRUG SYD) Lave afregningspriser, konkurrence udefra og flere amters restriktive holdninger overfor bedriftsudvidelser gør det svært for svineproducenterne at få økonomien til at hænge sammen.

- 9,18 kr. er utilfredsstillende målt med de lande vi sammenligner os med, og er ikke nok til at opretholde indtjeningen i svinebruget, lød konstateringen for formanden for svineudvalget i LRØ, Ole Lyngby Pedersen, i forbindelse med årsmødet, der fandt sted i sidste uge sammen med de tilsvarende årsmøder for udvalgene for økonomi, planteavl og kvæg. Alle møder fandt sted på Bygholm Landbrugsskole.

Ole Lyngby Pedersen konstaterede, at skulle svinebruget kunne konsolidere sig, skal afregningsprisen op på mellem 9,50 kr. og 10 kr. og hvis der også skal være til lønninger hedder afregningsprisen 11 kroner.

Men det er ikke mindst konkurrencen fra udlandet, der lægger en dæmper på priserne. Ifølge Ole Lyngby Pedersen ligger Danmark på linie med Frankrig mens Tyskland ligger lidt højere. Til gengæld nyder tyskerne godt af en billig forarbejdning på de tyske slagterier. De rigtigt lave priser, der presser markedet, kommer fra Brasilien, hvor svinekød kan produceres til godt det halve af prisen i Danmark. I Europa er det indtil videre kun Sverige der går under den officielle danske notering på Svinekød.

Der har været mange sager i medierne omkring overproduktion af svin. Men generelt har en øget svineproduktion, ifølge Ole Lyngby Pedersen, ikke givet øget udledning af kvælstof. Faktisk er udledningen kun steget svagt fra 92.000 tons i 1985 til 94.000 tons i 2004, vel at mærke mens svineproduktionen i samme periode er steget fra 14,5 mio. til 22,3 mio.

- Derfor er det også uforståeligt, at visse amter har indført husdyrstop og sagt nej til udvidelser, sagde Ole Lyngby, med direkte henvisning til to aktuelle sager.

For flere amter har indført restriktioner. Det gælder både Vejle og Sønderjyllands Amter, ligesom andre jyske amter som Århus og Nordjylland har indført lignende restriktioner.

Heller ikke hos kvægbruget var der meget optimisme at spore. Her kunne formanden Uffe Bie konstatere, at EU-reformen har sat indtjeningen under pres. Og det er lang fra det eneste der påvirker indtjeningen:

- På det danske hjemmemarked raser en priskrig på mælk, der rammer og det rammer os mælkeproducenter på indtjeningen, sagde Uffe Bie.

Et af de få lyspunkter for landbruget som helhed kom fra den afgående formand for økonomi, Holger Hedelund Poulsen, der kom ind på den faldende rente og stigning i fast ejendom, har sat gang i investeringer og strukturudvikling.

I forbindelse med årsmøderne var der valg til udvalgene. Og her blev til planteavlsudvalget valgt: Finn Pedersen, Klovborg, Ingvard Johansen, Bredsted. Suppleanter blev Kurt Larsson, Hem og Jeppe Mouritzen, Korning.

I økonomiudvalget blev følgende valgt: Ole Larsen, Mesing, Jørgen Peter Johansen, Vandel og Finn Pedersen, Nøttrup. Suppleanter blev: Knud Jeppesen, Jelling og Karsten Laulund Kristensen, Brædstrup.

I svineudvalget blev følgende valgt: Esben Graf, Børkop, Jørgen Vinter Jørgensen, Kragelund. Suppleant blev: Finn Schmidt, Klovborg.

I kvægudvalget blev følgende valgt: Søren Søgård Mortensen, Østbirk og Hans Julius Kkøtt Lervad, Jelling. Suppleant blev Ole Jespersen, Glud.

Læs også