Tilbud ødelægger maskinstationerne

(LANDBRUG SYD) Bestilling i god tid er en forudsætning for at maskinstationerne kan øge effektiviteten, fastslår indehaverne af Langelund Maskinstation.

Flere maskinstationerne i Sønderjylland er i krise. I det år der netop er overstået er en hel stribe lukket og har sat maskinerne på auktion. Mange andre kører med underskud eller meget tæt på nul.

En af de tilbageværende maskinstationer, som har deltaget i auktionerne som købere i stedet for sælgere, er Langelund Maskinstation mellem Agerskov og Hellevad. Her har indehaverne Eilif og Eivind Hansen en klar holdning til årsagen til branchens krise.

- Der er en tendens til at jo længere væk en kunde bor fra en maskinstation, jo billigere kan han få arbejdet, selv om det jo burde være omvendt. Tilbudsgivningen har ødelagt mange maskinstationer, siger Eivind Hansen.

- Vi besluttede for år tilbage at køre med en fast lav pris og det har indtil videre været et ufravigeligt princip, tilføjer Eilif Hansen.

- De to væsentligste grunde er for det første, at det tilskynder landmændene til at sørge for at arbejdet er lige til at gå til. Hvis der er givet en fast pris på arbejdet, hvad skulle så få en landmand til for eksempel at sørge for gode tilkørselsforhold?

- For det andet, så vil det hurtigt koste to ekstra ansatte, hvis vi skulle sidde og regne på alle de tilbud, og det bliver i sidste ende landmændene, der kommer til at betale for det, konstaterer Eilif Hansen.

Han har i det daglige ansvaret for regnskab og maskinhandel, mens broderen Eivind er driftsleder på maskinstationen.

Kundernes stigende krav til konkurrenceevnen blandt maskinstationerne kan kun indfries, hvis landmændene selv hjælper til påpeger de to brødre, der er tredje generation på Langelund Maskinstation, der har kørt siden 1947.

- Hvis vi skal fastholde effektiviteten er det nødvendigt, at kunderne bestiller arbejdet i god tid. Det er ikke et spørgsmål om, at vi har kapacitet til at udføre arbejdet, for det har vi, men hvis vi får besked i god tid, kan vi planlægge og udnytte ressourcerne optimalt, siger Eivind Hansen.

For eksempel opfordrer de kunderne til allerede nu at bestille majssåningen af hensyn til maskinstationens bestilling af såsæd.

- Det er meget mere effektivt, når vores folk læsser såsæden hjemmefra. Hvis de først skal køre hen til landmandens lade og hente såsæden bruges der ekstra tid, især hvis de som i enkelte tilfælde også skal vente på, at landmanden får bøvlet den frem, fordi der er parkeret et par maskiner foran, fortæller Eilif Hansen.

Mængden af materiel på Langelund Maskinstation gør det mest økonomisk at have rådighed over eget værksted og ikke mindst folk som forstår at vedligeholde maskinerne.

- Vi har løbende seks lærlinge, tre jordbrugsmaskinførere og tre landbrugsmaskinmekanikere. Hvis man gerne vil have gode folk er det også nødvendigt at tage ansvar og være med til at uddanne, understreger Eivind Hansen.

I højsæsonen er alle mand dog ude at køre, og det skal alle maskinerne også gerne. Derfor er der en hel hal med fyldt med reoler, hvor der ligger reservedele af enhver art.

- Vi forsøger så vidt muligt at have overskudskapacitet, så hvis en maskine bryder sammen, så tager vi en anden, så tiden ikke skrider. Vi vil helst undgå at skulle til at køre om natten, både af hensyn til folkene, mens også fordi heller ikke selv kan holde til at stå til rådighed døgnet rundt, siger Eivind Hansen.

Når alle hjulene snurrer i høsten bruges der 55.000 liter dieselolie om ugen. Langelund Maskinstation har en årsomsætning på 15 millioner kroner, som man forventer at øge trods vilkårene i branchen. Derfor har virksomheden ikke alene købt maskiner ind.

- Vi har været så heldige at kunne ansætte tre tidligere medarbejdere fra Gammelskov Maskinstation, nemlig maskinførerne Peter og Aksel og kørselsleder Jan Toftlund Jensen, fortæller Eivind Hansen.

To Claas 880 selvkørende finsnittere til i alt ni.

Tre frakørervogne på 35 til 40 m³

En ny Claas 8550 græsslåmaskine

En Samson pg 20 gyllevogn med slæbeslangebom og lift til nedfælder til i alt ni.

En Fendt 818

En ny 12-rækkers majssåmaskine til i alt fem. (To 12-rækkers, en 8-rækkers og to 6-rækkers)

En sortjordsnedfælder

To minibigballe pressere

En græsnedfælder

Læs også