Øget fokus på lugt fra svinestalde

(Effektivt Landbrug) Luftrensning kan vise sig at være et af de værktøjer, der kan være med til at løse lugtproblemer fra svinebedrifter. Men den aktuelle lovgivning gør ikke livet lettere, pointerer Landsudvalget for Svin.

For nogen er lugten på landet blevet for meget af det gode. Ikke mindst de store svinebedrifter er som bekendt ofte blevet beskyldt for at være kradsbørstige naboer.

Netop denne problematik har Landsudvalget for Svin fokus på i disse år. Og forud for Agromek lyder meldingen fra Landsudvalgets direktør, Orla Grøn Pedersen, da også, at netop lugtgenerne fra danske svinestalde er noget af det, der arbejdes intenst på at finde løsninger på i disse år.

- Dansk landbrug er nået langt i arbejdet for at skabe et bedre miljø, men der er stadig noget, vi skal - og vil - være bedre til. Det gælder udnyttelsen af gylle, en lavere ammoniakfordampning og at få bedre styr på lugten fra produktionen, siger Orla Grøn Pedersen.

At lugtproblematikken tages alvorligt i branchen, understregers af, at der over de næste fire år skal forskes intenst i lugtproblemerne.

- Vi håber, at det derved lykkes at finde de stoffer, der bidrager mest til lugten, og at dygtige kemikere derefter kan udvikle nye metoder, som kan reducere lugt fra svinestaldene i mærkbart omfang, siger Orla Grøn Pedersen.

En række Agromek-udstillere har da også allerede kvalificerede bud på, hvordan luften fra svinestalde kan renses for henholdsvis lugt, støv og ammoniak.

Ifølge Orla Grøn Pedersen er det dog ikke kun rent produktionsteknisk, man kan løse lugtproblemerne. Nogle af generne har nemlig sit udspring i den lovgivning, som blev indført for blot få år siden.

- Tidligere er svineproducenter på grund af planlove blevet fastholdt, så de kun måtte udvide eller udbygge ved de bestående bygninger. De måtte ikke flytte nye stalde ud i den fjerne ende af marken, selv om den ligger langt fra naboer. Det samme har været gældende for gyllebeholdere.

- Såvel samfundet, der har lavet disse regler, som svinesektoren bliver fanget i disse regler i øjeblikket. Det skal vi ud af, så nye stalde i størst muligt omfang kan placeres længst væk fra naboer. Når der er nogle hundrede meter mellem stald og nærmeste nabo, er der næppe behov for at filtrere staldluften for at begrænse lugtgener. Men på svinestalde i landsbyer kan det blive aktuelt at løse lugtproblemerne med en eller anden form for luftrensning, siger Orla Grøn Pedersen.

Læs også