Mistanke om svinepest i Sønderjylland

I øjeblikket er Fødevareregion Sønderjylland i gang med at foretage undersøgelser på henholdsvis slagteriet og i besætningen for at finde ud af, om der er belæg for at opretholde mistanken. Ved et udbrud af svinepest vil der altid være flere dyr i besætningen, der enten har tegn på sygdommen eller har feber.

Svinepest er en smitsom sygdom, der medfører høj dødelighed blandt sygdomsramte dyr.

Læs også