Lykkenssæde bliver »kviehotel«

(LANDBRUG FYN) Grambogårds ejer har købt den nedlagte fynske tyrestation. Den skal fremover rumme Grambogårds ungkreaturer for at give plads til flere malkekøer.

Spændingen er nu udløst med hensyn til fremtiden for den netop nedlagte fynske tyrestation, Lykkenssæde ved Fangel.

Landbrug Fyn kunne for nogle uger siden oplyse, at der, efter at Lykkenssæde var sat til salg, var indkommet to bud fra interesserede købere. Men det kom til at gå anderledes, og gården er nu solgt til en helt tredje, nemlig den kendte fynske kvægavler, mælkeproducent mejeriejer m.m., Bjarne Serup Pedersen, Grambogård i Tommerup.

- De to først indkomne købstilbud lå flere millioner under den pris, Dansires bestyrelse havde besluttet, at man ville sælge til. Derfor blev de begge afvist, fortæller regionschef Jens Borup, Dansire Region Syd.

- På et tidspunkt fik bestyrelsen en henvendelse fra Bjarne Serup Pedersen, der ligeledes var interesseret i at købe Lykkenssæde. Han fik at vide, at prisen var otte millioner kroner, og da han kunne acceptere dette prisforlangende, kom handelen hurtigt i stand.

- Efterfølgende har jeg skrevet til de to andre og oplyst, at deres bud ikke levede op til det, bestyrelsen havde bestemt, at gården skulle koste. Og at den er blevet solgt for den forlangte pris, siger Jens Borup.

Bjarne Serup Pedersen oplyser til Landbrug Fyn, at planen er at bruge Lykkenssæde som »kviehotel«.

- Ideen er, at ungdyrene skal gå på Lykkenssæde, indtil de skal kælve og indgå i mælkeproduktionen på Grambogård, fortæller Bjarne Serup Pedersen. Med andre ord en slags multi-site produktion inden for kvægbruget.

- Meningen er, at vi ved at flytte ungdyrene til et andet sted kan få plads til flere malkekøer og dermed en større mælkeproduktion derhjemme inden for det antal dyreenheder, som vi har tilladelse til.

- Det kræver, at nogle ting falder på plads først. Blandt andet at vi kan købe noget mere mælkekvote. Men det skulle der blive mulighed for inden for et års tid.

- Det er blevet vanskeligt at få lov til flere dyreenheder, konstaterer Bjarne Serup Pedersen. Derfor gælder det om at udnytte de dyreenheder, vi har tilladelse til, bedst muligt - nemlig til mælkeproduktion.

- Der hører 39 ha til Lykkenssæde, oplyser Bjarne Serup Pedersen. Bygningerne på den tidligere tyrestation er særdeles velegnede til ungkreaturer. Derimod ville det kræve store ombygninger, hvis de skulle bruges til malkekøer eller til svineproduktion.

Lykkenssæde har tilladelse til 80 dyreenheder, hvilket omregnet svarer til cirka 300 ungdyr. Grambogårds besætning består for øjeblikket af 220-230 malkekøer plus 250-300 kvier. Indtil kvierne kan blive flyttet til Lykkenssæde, vil staldene dér i første omgang blive brugt til opfedning af tyrekalve.

- Når jeg var parat til at give den pris for Lykkenssæde, som der blev forlangt, var det fordi den med sine bygninger, der er velegnede til ungdyr, passer perfekt ind i planerne om at udvide mælkeproduktionen på Grambogård. Det handler i sidste ende om en sikring af fremtiden, fastslår Bjarne Serup Pedersen.

Læs også